UBND huyện Thiệu hóa triển khai tập huấn hệ thống chỉ tiêu cấp huyện, xã và một số chỉ tiêu trên địa bàn

Sáng ngày 18/9/2023. UBND huyện Thiệu hóa đã tổ chức hội nghị triển khai tập huấn hệ thống chỉ tiêu cấp huyện, xã và một số chỉ tiêu trên địa bàn. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Trọng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đại diện phòng Tổng hợp, Thu thập thông tin, Cục Thống kê tỉnh; các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ phụ trách tổng hợp các ban, phòng của Huyện ủy, UBND huyện; các cơ quan đơn vị đóng trện địa bàn; các đồng chí Chủ tịch UBND, công chức Văn phòng- Thống kê các xã, thị trấn.

Các đại biểu dự hội nghịToàn cảnh hội nghị tập huấnNgoài việc tự nghiên cứu tài liệu trên các đường Link dành cho cấp huyện và cấp xã, thị trấn. Tại hội nghị tập huấn các đại biểu về dự được nghe  lãnh đạo phòng Tài chính- Kế hoạch và Chi cục Thống kê huyện thông qua quyết định số 05 của Chính Phủ, Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã ; Quyết định 2889 của UBND tỉnh Thanh Hóa, Ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Thiệu Hóa; Kế hoach triển khai tập huấn của Cục Thống kê tỉnh và UBND huyện Thiệu Hóa. Hệ thống chỉ tiêu cấp  huyện gồm 51 chỉ tiêu, cấp xã, thị trấn 26  chỉ tiêu, trong đó Phòng, Ban tổng hợp 36 chỉ tiêu, UBND xã tổng hợp 24 chỉ tiêu. Cấp huyện dành cho các phòng, ban, ngành, đơn vị thực hiện 37 biểu mẫu; cấp xã, thị trấn thực hiện 17 biểu mẫu.

Lãnh đạo Chi cục Thống kê và phòng Tài chính- Kế hoạch huyện truyền đạt nội dung tập huấnSau khi tiếp thu nội dung các quyết định và kế hoạch của Chính phủ, tỉnh và huyện các đơn vị báo cáo hệ thống cấp huyện, xã thực hiện báo cáo  theo thời gian biểu mẫu về tốc độ tăng giá trị sản xuất; thu nhập bình quân đầu người, tổng vốn đầu tư trên địa bàn...và duy trì thực hiện hàng năm. Đây là tài liệu, cẩm nang quan trọng là cơ sở để cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Hoàng Trọng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu tại hội nghị tập huấnPhát biểu tại hội nghị tập huấn, đồng chí Hoàng Trọng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện yêu cầu các phòng, ban , đơn vị liên quan; các xã, thị trấn tập trung thu thập thông tin, số liệu, tổng hợp, biên soạn ước tính một số chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế- xã hội năm 2023 trên địa bàn. Chỉ đạo thực hiện điều, cung cấp đầy đủ thông tin, phản ánh chính xác, kịp thời để Chi cục Thống kê tổng hợp, báo cáo Cục Thống kê tỉnh tính toán, công bố một số chỉ tiêu kinh tế phục vụ công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương./.

Thanh An