Tập huấn kiến thức về trồng trọt, an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường cho người dân thôn Nguyên Thành,

Mới đây, tại xã Thiệu Nguyên, Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức tập huấn kiến thức về trồng trọt, an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường cho 200 hộ dân của thôn Nguyên Thành, xã Thiệu Nguyên.

200 hộ dân thôn Nguyên Thành tham gia lớp tập huấn

Đồng chí Võ Mạnh Khoa, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Nguyễn Xuân Lai, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện dự lớp tập huấn.

Đây là các hộ dân của thôn Nguyên Thành, xã Thiệu Nguyên tham gia mô hình khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn . Tại lớp tập huấn, các hộ đã được cán bộ Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện giới thiệu các nội dung về trồng trọt, an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường như: Thực trạng về môi trường và sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp hiện nay; Các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và sản phẩm nông nghiệp mất an toàn VSTP; Các giải pháp trong trồng trọt gắn với an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường; phương pháp sử dụng phân bón hữu cơ cho cây trồng.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường cho người dân

Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm đối với mỗi cá nhân, từng hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà sản xuất và cộng đồng dân cư; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân, đồng thời phát huy vai trò giám sát của MTTQ các cấp nhằm phát hiện, ngăn chặn và kiến nghị xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm các quy định về đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường góp phần thực hiện  có hiệu quả các tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao ở xã Thiệu Nguyên.

Nguyễn Thị Hằng (MTTQ huyện)