BẢN TIN NỘI BỘ THÁNG 10 NĂM 2023

HƯỚNG DẪN - CHỈ ĐẠO

“TRÍCH” CHỈ THỊ SỐ 19 - CT/HU, NGÀY 09/10/2023 CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2024

 

Thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015 (Luật số 78/ 2015/QH13); Kế hoạch số 4908/KH-HĐNVQS ngày 11/9/2023 của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh Thanh Hóa về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Để thực hiện đúng kế hoạch, đủ chỉ tiêu giao quân năm 2024. Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc, ban, ngành, đoàn thể, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Quán triệt sâu sắc và tuyên truyền sâu rộng Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015; Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng quy định về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; Thông tư liên tịch số 50/2018/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới”; Luật Công an nhân dân năm 2018, Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân và các văn bản có liên quan đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, hội viên và Nhân dân để nâng cao ý thức, trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới.

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, Ban Chỉ huy Quân sự và Công an các xã, thị trấn làm tốt công tác nắm nguồn, quản lý tốt Nam công dân trong độ tuổi thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự; tổ chức sơ tuyển chặt chẽ, đạt chỉ tiêu ngay tại cơ sở và khám tuyển tại huyện.

3. Quy trình tuyển chọn Nam công dân nhập ngũ đảm bảo công khai, công bằng, đúng luật. Các trường hợp tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ phải đúng đối tượng theo quy định của Luật Nghĩa vụ Quân sự, phải được niêm yết danh sách công khai tại nhà văn hóa thôn, tiểu khu, trụ sở UBND xã, thị trấn. Bảo đảm chỉ tiêu điều khám, khám trúng, xét nghiệm HIV, ma túy, nhập ngũ, dự phòng cấp huyện, dự phòng cấp xã theo Kế hoạch của UBND huyện.

4. Ủy ban nhân dân huyện, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện chỉ đạo UBND, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền động viên gia đình và Nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ chấp hành nghiêm chỉnh Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015 và các văn bản có liên quan. Tham mưu xử lý nghiêm các tổ chức và cá nhân vi phạm về thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự theo đúng quy định của pháp luật.

5. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở; Đảng ủy các xã, thị trấn làm tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo điều kiện thuận lợi, động viên kịp thời thanh niên và các gia đình có con em lên đường nhập ngũ, đặc biệt là các thanh niên có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

6. Đảng ủy Quân sự huyện, Công an huyện phối hợp cơ quan Quân y, Bệnh viện Công an cấp trên giám sát quá trình khám tuyển; phối hợp với các Đảng bộ xã, thị trấn và các đơn vị nhận quân làm tốt công tác thâm nhập, thực hiện “3 gặp 4 biết”, thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình, báo cáo kịp thời với Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban nhân dân và Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

7. Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế các xã, thị trấn quá trình sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe thực hiện tốt công tác chuyên môn, chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện về tiêu chuẩn, chất lượng sức khỏe của thanh niên gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự, hoàn thành tốt 100% chỉ tiêu giao quân năm 2024.

8. Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, phòng Tư pháp UBND huyện hướng dẫn chuyên môn cho cơ sở thiết lập hồ sơ những thanh niên, gia đình, tổ chức, cá nhân cố tình không chấp hành, trốn tránh thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự, làm sai lệch kết quả, cản trở đến việc khám, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ làm cơ sở pháp lý để xử lý theo quy định của pháp luật. Thẩm định chất lượng chính trị cho Nam thanh niên nhập ngũ.

Công tác tuyển quân là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên hằng năm và là nhiệm vụ trọng tâm trong Quý IV/2023 và Quý I/2024 của địa phương. Nhận được Chỉ thị này yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, MTTQ, ban, ngành, đoàn thể, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2024.

Ban Biên tập

 

TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH, CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 9 THÁNG NĂM 2023

 

1. Tình hình kinh tế - xã hội:

- Sản xuất nông nghiệp: Toàn huyện gieo trồng được 19.888ha, đạt 94,4% so với kế hoạch, giảm 0,5% so với CK. Năng suất lúa vụ Chiêm Xuân đạt 72 tạ/ha, đứng đầu toàn tỉnh; vụ thu mùa đến nay thu hoạch được 87% diện tích, năng suất lúa ước đạt 60 tạ/ha, tương đương so với CK. Chăn nuôi phát triển ổn định; giá trị sản xuất nuôi trồng, khai thác thủy sản tăng khá, sản lượng ước đạt 1.281 tấn, tăng 6,6% so với CK.

- Kết quả xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh và sản phẩm OCOP ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu.

Trong 9 tháng đầu năm, huyện được công nhận thêm 01 xã NTM kiểu mẫu, 02 xã NTM nâng cao (xã Thiệu Phú, xã Minh Tâm) và 04 thôn NTM kiểu mẫu (Tân Bình 1, Tân Bình 2, xã Thiệu Ngọc; Dân Tài, Dân quyền Dân sinh, xã Thiệu Chính); có thêm 09 sản phẩm được xếp hạng sản phẩm OCOP 3 sao, đã hoàn thành hồ sơ 06 sản phẩm đang đề nghị Hội đồng chấm công nhận, nâng tổng số sản phẩm OCOP toàn huyện lên 28 sản phẩm; đã xúc tiến tổ chức ký kết và đưa 09 sản phẩm OCOP và sản phẩm lợi thế của huyện vào giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ tại hệ thống siêu thị The City của Tập đoàn Lan Chi, tạo chuỗi liên kết bền vững, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm (03 sản phẩm OCOP: Dưa vàng Vạn Hà OCOP 4 sao, Miến gạo và bánh đa nem Phương Nhàn OCOP 3 sao; 06 sản phẩm lợi thế: Tỏi đen Suzin và các sản phẩm ngũ cốc, cháo).

- Công nghiệp - xây dựng và quy hoạch đạt nhiều kết quả nổi bật:

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 1.684 tỷ đồng, tăng 12,64% so với CK; các cơ sở sản xuất công nghiệp tiếp tục sản xuất ổn định; sản xuất tiểu thủ công nghiệp, làng nghề được quan tâm. Công tác quy hoạch được chỉ đạo đẩy nhanh; thỏa thuận, thẩm định và phê duyệt 10 Quy hoạch; hoàn thành, chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng 9 công trình dự án; tổ chức triển khai thi công, cơ bản bảo đảm đạt và vượt tiến độ 22 dự án; khởi công mới 19 dự án; đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 30 dự án. Phối hợp với Tập đoàn Hoa Lợi tổ chức thành công Lễ khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất, gia công giày xuất khẩu ALIVIA tại Cụm công nghiệp Vạn Hà với tổng mức đầu tư (giai đoạn 1) gần 1.000 tỷ đồng, dự kiến sử dụng 8.000 lao động.

- Hoạt động thương mại, dịch vụ và phát triển doanh nghiệp: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 4.055 tỷ đồng, tăng 14,9% so với CK; tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 30,42 triệu USD, tăng 2,7% so với CK; công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được quan tâm chỉ đạo; dịch vụ vận chuyển hàng hóa, vận tải hành khách và lưu thông hàng hóa được duy trì ổn định, bảo đảm phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân.

- Thu - chi ngân sách nhà nước và giải ngân vốn đầu tư công: Ước thu NSNN 9 tháng đầu năm đạt 190,6 tỷ đồng, bằng 25,6% so với CK, bằng 20% DT huyện giao và 46% DT tỉnh giao, Chi ngân sách nhà nước ước đạt 758,8 tỷ đồng, đạt 92% dự toán tỉnh giao, 66% dự toán huyện giao, 109,6% CK. Giải ngân vốn đầu tư công được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, trọng tâm là thực hiện tốt công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng. Đến nay, tổng số vốn đầu tư công đã giải ngân là 459,403 tỷ đồng

- Công tác quản lý tài nguyên, môi trường: Trong 9 tháng đầu năm, toàn huyện đã triển khai và hoàn thành GPMB 25 dự án với tổng diện tích 130,4ha, đạt 146,5% KH tỉnh giao; tổ chức đấu giá cấp quyền sử dụng đất tại 06 xã, thị trấn với 124 lô, kết quả trúng đấu giá đạt 98,16 tỷ đồng, tăng 7,3 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Thực hiện cấp 698 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó có 285 trường hợp tồn đọng, đạt tỷ lệ 81,4% so với KH; giao đất không thông qua đấu giá và hỗ trợ 28 hộ đồng bào sinh sống trên sông xây dựng nhà ở tại khu vực Đồng Sau Cách, thôn Lam Đạt, xã Thiệu Vũ.

- Giáo dục và đào tạo: Đã hoàn thành nhiệm vụ năm học 2022- 2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024. Chất lượng giáo dục đại trà được nâng lên, điểm bình quân tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 là 34.04 điểm, cao hơn 4.83 điểm so với năm học trước, xếp thứ 3/27 huyện, thị, thành phố, tăng 4 bậc so với năm học trước; thi vào trường THPT chuyên Lam Sơn có 11 học sinh trúng tuyển (xếp thứ 7/27 huyện thị, thành phố), 1 học sinh thủ khoa chuyên Anh và là năm thứ 3 liên tiếp huyện Thiệu Hóa có học sinh đậu thủ khoa; tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2023 xếp thứ 7 toàn tỉnh; giáo dục mũi nhọn xếp trong top đầu toàn tỉnh, với 74/100 học sinh đạt giải Kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh (02 giải Nhất, 21 giải Nhì, 27 giải Ba và 24 giải Khuyến khích).

- Văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao: Tổ chức thành công Lễ khánh thành khu di tích lịch sử cách mạng Trụ sở làm việc của Tỉnh ủy Thanh Hóa (giai đoạn 1967-1973) tại xã Thiệu Viên dịp kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội chợ giới thiệu các sản phẩm đúc đồng truyền thống Trà Đông, sản phẩm OCOP và các sản phẩm chủ lực huyện Thiệu Hóa nhân 701 năm ngày mất Nhà Sử học Lê Văn Hưu. Tổ chức rước và yên vị tượng đồng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích lịch sử cách mạng Trụ sở làm việc của Tỉnh ủy Thanh Hóa thời kỳ 1967 - 1973 tại xã Thiệu Viên nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Bác.

- Lao động - TBXH: Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm lãnh đạo; đã trao tặng 33.977 suất quà nhân dịp Tết Nguyên đán và kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 trị giá 13,16 tỷ đồng cho các hộ chính sách, người có công và thân nhân, hộ gia đình khó khăn; tổ chức Lễ cầu siêu cho các liệt sĩ tại khu di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia Hang Co Phường và Nghĩa trang liệt sĩ Thiệu Yên. Trong 9 tháng, đã giải quyết việc làm cho 2.013/3.000 lao động đạt 67,1% kế hoạch, trong đó có 238 lao động đi làm việc có thời hạn ở các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… đạt 68% kế hoạch năm. Triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình giảm nghèo trên địa bàn, đến nay số hộ nghèo là 598 hộ tỷ lệ 1,31%. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 91,49%.

- Y tế: Công tác chăm sóc sức khỏe, chất lượng dịch vụ chăm sóc, khám chữa bệnh cho Nhân dân được nâng cao, ứng dụng các kỹ thuật y tế trong chuẩn đoán và điều trị được tăng cường; quản lý hành nghề y dược tư nhân tiếp tục được quan tâm thực hiện. Trong 9 tháng đã khám bệnh cho 91.240 lượt người, tăng 129,4 so với kế hoạch, tăng 83,8% so với cùng kỳ; điều trị 19.252 người, tăng 155,6% so với kế hoạch, tăng 16,6% so với cùng kỳ. Công tác quản lý hành nghề y dược, tư nhân tiếp tục được quan tâm thực hiện; công tác bảo đảm vệ sinh ATTP được quan tâm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn huyện.

2. Công tác Quốc phòng - an ninh:

Lực lượng quân sự thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Tổ chức thành công Lễ giao nhận quân năm 2023, giao đủ 184 công dân nhập ngũ, đạt chỉ tiêu 100% tỉnh giao, đón nhận 175 quân nhân xuất ngũ trở về địa phương và đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho 1.058 công dân đủ 17 tuổi; tổ chức báo động diễn tập phòng chống lụt bão cho 3 xã (Tân Châu, Minh Tâm, Thiệu Quang) đạt kết quả tốt, diễn tập chiến đấu xã trong KVPT cho 6 xã (Thiệu Phúc, Thiệu Long, Thiệu Phú, Thiệu Nguyên, Thiệu Giang, Thiệu Vũ) đạt mục đích yêu cầu đề ra. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội thăm, đón 175 quân nhân xuất ngũ trở về địa phương.

Chỉ đạo lực lượng công an triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Trong 9 tháng đầu năm trên địa bàn huyện xảy ra 62 vụ vi phạm pháp luật; 07 vụ tai nạn giao thông, làm chết 05 người, bị thương 07 người (giảm 05 vụ, tăng 02 người bị thương; giảm 04 người chết so với CK).

Các cơ quan thuộc khối nội chính, tư pháp đã phối hợp thực hiện công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự bảo đảm đúng quy định của pháp luật và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo được quan tâm chỉ đạo; đã tiếp 43 lượt công dân, trong đó 25 vụ việc liên quan đến đất đai, 08 vụ liên quan đến các lĩnh vực khác; hoàn thành thanh tra 11 cuộc theo chương trình, kế hoạch, 03 cuộc thanh tra đột xuất, giải quyết 02 đơn khiếu nại.

3. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội:

- Công tác chính trị tư tưởng: Huyện ủy, các cấp ủy đảng đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy. Tăng cường công tác chỉ đạo bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chỉ đạo tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện chính trị của huyện, tạo hiệu ứng tốt và có sức lan tỏa mạnh trong nhân dân.

- Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ: Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử đối với 92 cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện quản lý; thành lập Đảng bộ Trường THPT Nguyễn Quán Nho. Đến ngày 10/9/2023, đã kết nạp 218 đảng viên, đạt 70,3% KH; sắp xếp, bố trí, giải quyết được 8 cán bộ, công chức dôi dư; xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; thành lập Trường Tiểu học và THCS xã Thiệu Vận trên cơ sở ghép Trường Tiểu học Thiệu Vận và Trường THCS Thiệu Vận. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ và chính sách cán bộ được thực hiện theo quy định.

- Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc. Trong 9 tháng, cấp ủy và UBKT các cấp đã tổ chức kiểm tra 94 lượt tổ chức đảng, 214 lượt đảng viên; giám sát 64 lượt tổ chức đảng và 346 lượt đảng viên. Xem xét xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên thuộc thẩm quyền 15 trường hợp, giảm 72 trường hợp so với cùng kỳ, trong đó: Cấp ủy viên các cấp 03 trường hợp chiếm 20% tổng số đảng viên bị kỷ luật (đảng ủy viên 02, chi ủy viên 01), 02 trường hợp thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; cấp thi hành kỷ luật: Chi bộ 05; Đảng ủy 02; UBKT Huyện ủy 06; Ban Thường vụ Huyện ủy 02; hình thức kỷ luật: khiển trách 06; cảnh cáo 01; khai trừ 08.

- Công tác dân vận: Các cấp ủy đảng, chính quyền đã quan tâm, tập trung nắm bắt tình hình Nhân dân, tôn giáo trên địa bàn; chủ động nắm tình hình, giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc tại cơ sở. Đặc biệt, sau hơn 01 năm triển khai, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, đã hoàn thành Kế hoạch cấp đất, hỗ trợ kinh phí và làm nhà ở, ổn định đời sống cho 28 hộ đồng bào sinh sống trên sông, có ý nghĩa và có tính nhân văn sâu sắc, đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân.

- Hoạt động của HĐND - UBND huyện: Công tác giám sát, đôn đốc thực hiện các nghị quyết của HĐND và giải quyết kiến nghị của cử tri được chú trọng nâng cao chất lượng. Tổ chức thành công 07 kỳ họp chuyên đề của HĐND huyện để thảo luận, quyết nghị các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án và các nội dung khác theo thẩm quyền. UBND huyện đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để tăng cường năng lực chỉ đạo, điều hành, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của huyện, nhất là trong công tác GPMB và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội: Đã tổ chức được nhiều hoạt động tuyên truyền, phong trào thi đua, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các chủ trương của Nhà nước, chung sức tham gia xây dựng NTM. Trong 9 tháng đã vận động Nhân dân hiến 21.672m2 đất, đóng góp trên 49,7 tỷ đồng tiền mặt, 16.479 ngày công; đổ bê tông, Asphalt nhựa gần 40km đường giao thông, xây dựng và chỉnh trang 123.867m tường rào, lắp đặt 34.884m đường điện chiếu sáng nông thôn; vận động các cơ quan, doanh nghiệp... hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho 34 hộ nghèo tương đương số tiền 4,22 tỷ đồng; phân bổ và trao kinh phí hỗ trợ làm nhà ở cho 38 hộ nghèo, tương đương số tiền 4,85 tỷ đồng... Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo hoàn thành Đại hội Công Đoàn cơ sở và Đại hội Công đoàn cấp huyện nhiệm kỳ 2023-2028; thành lập mới 03 CĐCS, kết nạp thêm 49 đoàn viên. Hội Cựu chiến binh các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “CCB chung sức xây dựng nông thôn mới”, xây dựng mô hình ươm cây mắt ngọc tại các cấp hội cơ sở trên địa bàn. Hội Nông dân huyện tập trung chỉ đạo hoàn thành đại hội nông dân cấp cơ sở và tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023-2028; kết nạp 283 hội viên mới. Hội Liên hiệp Phụ nữ tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án “Phụ nữ tham gia phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình”, vận động nhân dân xây dựng được 1.713 hố phân loại và xử lý rác thải, 17.714 hộ không có đất vườn mua thùng nhựa để phân loại rác; trao 05 con Bê vàng cho các hội viên khó khăn. Đoàn Thanh niên đã chỉ đạo xây dựng được thêm mới 71 khu thể thao, vận động thể chất ngoài trời, nâng tổng số toàn huyện đã có 151/167 khu vui chơi.

Nguồn: Văn phòng Huyện ủy

 

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM  SAI TRÁI THÙ ĐỊCH

 

MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÒNG NGỪA, NGĂN CHẶN NGUY CƠ SUY THOÁI, “TỰ DIỄN BIẾN”,

“TỰ CHUYỂN HÓA” Ở BÊN TRONG VỚI ĐẤU TRANH CHỐNG “TÁC ĐỘNG CHUYỂN HÓA” TỪ BÊN NGOÀI

 

Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” bên trong góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nỗ lực đó sẽ đem lại hiệu quả cao hơn và bền vững hơn nếu gắn kết chặt chẽ, thường xuyên với việc đấu tranh chống “tác động chuyển hóa” từ bên ngoài; qua đó, góp phần vào thành công của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Liên tiếp 3 nhiệm kỳ đại hội vừa qua, Đảng ta đã kiên quyết, kiên trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mà trong đó, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ vẫn luôn là nhiệm vụ cấp bách nhất. Ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021, “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thể hiện quyết tâm của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng liên quan tới sự tồn vong của chế độ, tới thành công của sự nghiệp cách mạng nước ta.

Tại Đại hội XIII của Đảng, bên cạnh việc ghi nhận, làm rõ những ưu điểm nổi bật về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ta cũng chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm: “Một bộ phận cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị không vững vàng, suy thoái về tư tưởng chính trị, còn hoài nghi, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; một số ít hoang mang, dao động, mất lòng tin; cá biệt còn phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng”; đặc biệt là “Việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên, một số suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vẫn còn tình trạng nói không đi đôi với làm; không tuân thủ nguyên tắc của Đảng; quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cá nhân chủ nghĩa, cơ hội, thực dụng, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ; chưa nêu cao ý thức trách nhiệm trước tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân. Thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên chưa trở thành nền nếp, hiệu quả chưa cao. Một số cán bộ vi phạm đến mức phải kỷ luật, xử lý hình sự”.

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế, khuyết điểm nói trên cũng được Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ: “Một số cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, toàn diện, sâu sắc về tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới; việc quán triệt các nghị quyết của Đảng ở một số nơi chưa kịp thời, sâu sắc. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa chủ động, sâu sát, thiếu quyết liệt; chưa coi trọng việc tự kiểm tra, xử lý vi phạm. Việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ ở một số nơi chưa nghiêm, thậm chí còn vi phạm, mất đoàn kết nội bộ, có nơi còn biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm. Kiểm soát quyền lực còn lúng túng, hiệu quả thấp”.

Như vậy, một trong bốn nguy cơ của Đảng cầm quyền được cảnh báo từ Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ Đại hội VII của Đảng đến nay vẫn hiện hữu và thậm chí còn gay gắt hơn, đó là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Vì vậy, cuộc đấu tranh chống lại tình trạng suy thoái này vẫn là nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với sự tồn vong của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở nước ta. Điểm mới nổi bật trong quan điểm chỉ đạo của Đại hội XIII của Đảng là gắn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong điều kiện Đảng ta là đảng duy nhất cầm quyền.

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” bên trong có mối quan hệ mật thiết với “tác động chuyển hóa” từ bên ngoài

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Đảng ta đã khẳng định: “sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”. 

Hậu quả lớn nhất của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ thực chất là sự chuyển hóa chính trị. Trong đó, “tự chuyển hóa” bên trong sẽ quyết định sự thay đổi về chính trị nên hết sức nguy hiểm. Do vậy, phương châm, nguyên tắc bảo đảm an ninh nội bộ, bảo vệ chính trị nội bộ và phòng, chống chuyển hóa chính trị là phải chủ động phòng ngừa các nguy cơ, giữ vững sự đoàn kết chính trị bên trong. Đây là yếu tố mang tính căn bản, quyết định. Tác động chuyển hóa từ bên ngoài của những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn với chế độ và của những thế lực thù địch sẽ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nếu kết hợp với “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” bên trong; có thể làm sụp đổ chế độ chính trị nếu không có biện pháp hóa giải kịp thời, hiệu quả.

Như vậy, việc phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở bên trong là cách tốt nhất để hạn chế những tác động từ bên ngoài, và làm vô hiệu hóa “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đồng thời, tăng cường đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh chính là cách tốt nhất, bền vững nhất để phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Những kết quả thiết thực về đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh trong những năm qua là minh chứng rõ nét, thể hiện quyết tâm củng cố, nâng cao niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, góp phần vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Toàn Đảng phải quán triệt, thực hiện tốt quan điểm chỉ đạo trong quá trình đổi mới là: “Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng vận dụng và phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kiên định đường lối đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng”.

Chỉ khi cán bộ, đảng viên tự mình nhận thức đầy đủ, đúng đắn về tầm quan trọng của việc nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, thì khi đó mới xác định được trách nhiệm thực hiện chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị, cũng như nâng cao tính tự giác, chủ động trong tự học, tự nghiên cứu của cá nhân. Cấp ủy các cấp cần tiếp tục chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh phải bằng những hành động cụ thể, thiết thực, thông qua sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Cán bộ giữ cương vị càng cao thì càng phải tiên phong, gương mẫu. Nâng cao hiệu quả thực hiện những chuẩn mực đạo đức cách mạng của đảng viên, đạo đức công vụ, các chuẩn mực, giá trị đạo đức, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và những chuẩn mực đạo đức của con người trong thời đại mới. Mỗi đảng viên cần tự giác rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, có ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình trước Đảng và Nhân dân. Kiên quyết chống các biểu hiện bè phái, cục bộ địa phương, “lợi ích nhóm”. 

Cấp ủy các cấp cần quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về vai trò của cán bộ và vị trí của công tác cán bộ: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững”. Theo đó, cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có khát vọng cống hiến, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng; thực sự mẫu mực, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; “thực sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân”, được nhân dân tín nhiệm. Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về công tác cán bộ, nhất là Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23-9-2019, của Bộ Chính trị, “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền” một cách thực chất và hiệu quả; không để lọt người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Các cơ quan thông tin đại chúng phải kịp thời cung cấp những thông tin chính thống, có trách nhiệm, nhằm đi trước một bước trong định hướng dư luận xã hội, để giữ vững niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và chế độ./.

Ban Biên tập

 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,   ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

 

VẬN DỤNG SÁNG TẠO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT

 VÀ KỶ LUẬT CỦA ĐẢNG

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận của V.I.Lênin về công tác xây dựng Đảng nói chung và về công tác kiểm tra, kiểm soát, kỷ luật Đảng nói riêng. Lý luận về kiểm tra, kỷ luật Đảng trong tư tưởng Hồ Chí Minh đã và đang soi đường cho công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, được Đảng ta vận dụng có hiệu quả trong suốt quá trình cách mạng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên chăm lo vấn đề kiểm tra, kỷ luật trong công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. Người chỉ rõ: “Khi có chính sách đúng, thì sự thành công hoặc thất bại của chính sách đó là do nơi cách tổ chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ, và do nơi kiểm tra. Nếu ba điều ấy sơ sài, thì chính sách đúng mấy cũng vô ích”. Trong quá trình cách mạng, Đảng động viên toàn bộ lực lượng, thông qua tổ chức, thực hiện đường lối, chủ trương mà Đảng đã đề ra. 

Trong công tác kiểm tra thì chủ yếu là kiểm tra cán bộ thực hiện Điều lệ Đảng và nghị quyết của Đảng. Hồ Chí Minh cho rằng: “Mục đích lựa chọn cán bộ là dùng nhân tài cần phải hợp lý, chớ “dùng thợ mộc làm nghề thợ rèn”, và cho họ hiểu rõ mọi mặt các công việc họ phải phụ trách. Mà muốn biết sự động viên và thực hành ấy đã đến mức nào, thì phải có kiểm tra”.

Hồ Chí Minh cho rằng, nếu tổ chức việc kiểm tra cho chu đáo thì cũng như chúng ta đã có ngọn đèn pha, bao nhiêu tình hình, bao nhiêu ưu điểm, khuyết điểm, bao nhiêu cán bộ chúng ta đều thấy rõ. Có thể nói rằng, chín phần mười khuyết điểm trong công việc chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra. Nếu tổ chức sự kiểm tra được chu đáo thì công việc của chúng ta nhất định tiến bộ gấp mười, gấp trăm.

Kiểm tra bao giờ cũng đi liền với kỷ luật trong Đảng. Hồ Chí Minh coi: “Sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức nghiêm chỉnh của cán bộ, đảng viên”. Hồ Chí Minh luôn khẳng định: Kỷ luật của Đảng là “kỷ luật sắt, nghĩa là nghiêm túc và tự giác”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi mọi cán bộ, đảng viên càng có công thì càng phải khiêm tốn, không được “tự đặt mình cao hơn tổ chức, tự cho phép mình đứng ngoài kỷ luật”. Người yêu cầu đảng viên chẳng những phải giữ gìn kỷ luật của Đảng mà còn “phải giữ gìn kỷ luật của chính quyền, của cơ quan, đoàn thể cách mạng, của nhân dân”; họ “tưởng là đảng viên thì muốn làm trời làm đất thì làm”. Các đảng viên, cán bộ đó “không biết kỷ luật của chính quyền, của đoàn thể, nhân dân và Đảng cũng là một”.

Theo Hồ Chí Minh, đối với mọi đảng viên cộng sản, khi nào và ở đâu cũng phải chịu sự phân công, quản lý của tổ chức đảng, phải hành động theo phạm vi kỷ luật của tổ chức, phải báo cáo, phải chấp hành nghị quyết, chỉ thị một cách nghiêm túc, đúng đắn, sáng tạo. 

Hồ Chí Minh yêu cầu những đảng viên giữ vị trí càng cao, trách nhiệm càng lớn, càng phải gương mẫu và nếu mắc sai phạm càng phải chịu kỷ luật nghiêm khắc, không được châm chước, bao che cho nhau. Trong bất kỳ trường hợp nào, Hồ Chí Minh cũng đòi hỏi mọi đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng và bình đẳng về mặt công dân trước pháp luật. Củng cố và tăng cường kỷ luật đảng là nhiệm vụ thường xuyên của mọi đảng viên và mọi tổ chức đảng. Tăng cường kỷ luật đảng không phải là để kỷ luật cho nhiều đảng viên, mà chủ yếu là để nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, tinh thần nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị, nghị quyết cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Trước lúc đi xa, Hồ Chí Minh đã để lại bản Di chúc lịch sử và dành những lời đầu tiên cho Đảng: “Trước hết nói về Đảng... Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”. Theo Người, tự phê bình và phê bình là phản ánh trung thực tinh thần dân chủ và sức chiến đấu của Đảng. Bởi vì: “... một đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng. Một đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một đảng tiến bộ, mạnh dạn, chân chính”.

Hồ Chí Minh yêu cầu các cấp lãnh đạo phải biết nghe, dám nghe và khuyến khích được nghe các ý kiến khác nhau, kể cả ý kiến khác với suy nghĩ lâu nay của mình. Người nhắc lãnh đạo các cấp phải: “Khiến cho cán bộ cả gan nói, cả gan đề ra ý kiến... Nếu cán bộ không nói năng, không đề ra ý kiến, không phê bình, thậm chí lại tâng bốc mình, thế là một hiện tượng rất xấu. Vì không phải họ không có gì để nói, nhưng vì họ không dám nói, họ sợ. Thế là mất hết dân chủ trong Đảng. Thế là nội bộ của Đảng âm u, cán bộ trở nên những cái máy, trong lòng uất ức không dám nói ra, do uất ức mà hóa ra oán ghét, chán nản”. Hồ Chí Minh khẳng định mọi đảng viên có quyền trình bày ý kiến riêng của mình, đề đạt kiến nghị, tham gia giải quyết vấn đề. Song khi đã có nghị quyết của tập thể thì phải làm theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tổ chức, nói và làm theo nghị quyết của Đảng. Đó là quyền tự do phục tùng chân lý. Hồ Chí Minh cho rằng, thực tiễn cách mạng luôn vận động và phát triển. Đảng ở trong xã hội và cùng xã hội phát triển. Tuy nhiên, mỗi khi gặp tình hình mới, công tác mới... tư tưởng của một số cán bộ, đảng viên không khỏi bỡ ngỡ, lệch lạc, hoặc “tả”, hoặc “hữu”, đó là điều bình thường, cho nên thống nhất ý chí, thống nhất kỷ luật, tập trung lãnh đạo là việc cực kỳ cần thiết và cực kỳ quan trọng. Người thường chỉ dạy: “Nhiệm vụ của Đảng ta là một lòng một dạ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Ngoài lợi ích của Tổ quốc và nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác. Để làm tròn nhiệm vụ nhân dân giao phó cho Đảng, toàn thể cán bộ, đảng viên phải tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Trung ương, phải tuyệt đối chấp hành nghiêm túc mọi chính sách và nghị quyết của Đảng”. Suốt chặng đường cách mạng của Đảng, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng thể hiện chủ yếu trên ba mặt sau:

Một là, trong Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định của Đảng; Hai là, trong hoạt động thực tiễn của Đảng nói chung và của ủy ban kiểm tra, đội ngũ cán bộ kiểm tra nói riêng; Ba là, trong việc tổng kết, đánh giá công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng hằng năm và các nhiệm kỳ. Những năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng vẫn còn nhiều thiếu sót, hạn chế, yếu kém, bất cập. Khảo sát, nghiên cứu cho thấy, một số cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp chưa nhận thức đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác này nên chưa tổ chức thực hiện có hiệu quả trong hoạt động kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của cấp mình. Có nơi, có lúc nhận thức được thì việc vận dụng còn máy móc, giáo điều, chủ quan, duy ý chí, dẫn đến có hành động nóng vội, giản đơn, chạy theo thành tích. Một số cấp ủy và người đứng đầu cấp uỷ học tập và làm theo quan điểm: “Người lãnh đạo phải tự mình làm việc kiểm tra, mới đủ kinh nghiệm và uy tín” của Hồ Chí Minh còn yếu, dẫn đến nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng chưa đầy đủ nên chưa quan tâm đúng mức, đúng tầm đến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, thậm chí còn cản trở việc kiểm tra hoặc không chịu trách nhiệm khi kiểm tra. Bên cạnh đó, việc xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh mới, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay. Thực tiễn cho thấy, việc nhận thức, quán triệt, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm tra, kiểm soát, kỷ luật đảng có thể rút ra ba kinh nghiệm quý báu là: Thứ nhất, phải có trình độ nhận thức lý luận và năng lực vận dụng lý luận vào thực tiễn; Thứ hai, phải có phương pháp đúng đắn, sáng tạo khi làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh; Thứ ba, phải đề cao trách nhiệm cá nhân và tổ chức, nhất là trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu. Có bản lĩnh và dám chịu trách nhiệm. Có ý thức chính trị và đạo đức trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng là ý thức xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân. Có thể khái quát về việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng hiện nay là: Xuất phát từ thực tế của Đảng, của đất nước và quốc tế ngày nay để chủ động học tập, nhận thức lại, bổ sung, phát triển và thực hành một cách sáng tạo “tinh thần xử trí mọi việc, đối với mọi người và đối với bản thân mình” và những chân lý phổ biến của tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, kỷ luật Đảng nhằm tổng kết thực tiễn và tiếp tục xây dựng lý luận công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong bối cảnh mới.

Ban Biên tập

 

ÔNG LÊ DUY HẰNG, BÍ THƯ CHI BỘ KIÊM TRƯỞNG

 THÔN 5 - XÃ THIỆU LÝ GƯƠNG MẪU ĐI ĐẦU TRONG XÂY DỰNG NTM

 

Thấu hiểu sâu sắc lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói "cán bộ là cái gốc của mọi công việc", cán bộ luôn là nhân tố đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, cán bộ quyết định đến hiệu quả công việc và câu nói ấy luôn đúng trong mọi thời kỳ cách mạng, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao như hiện nay, với trách nhiệm được Đảng giao phó, Nhân dân tín nhiệm luôn "năng động, nhiệt tình, trách nhiệm gương mẫu" đây là những nhận xét của bà con Nhân dân thôn 5, xã Thiệu Lý dành cho ông Lê Duy Hằng, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 5, ông không chỉ hoàn thành trọng trách của người Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn mà trong mọi hoạt động xã hội, ông luôn đều tích cực tham gia để nêu gương trước bà con, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên.

Ông Lê Duy Hằng được Chi bộ bầu làm Bí thư chi bộ và Nhân dân bầu làm thôn trưởng thôn 5 bước vào nhiệm kỳ thứ hai, trong điều kiện là đơn vị thôn được tháp nhập từ năm 2018, với số hộ dân là: 223 hộ, 1.058 nhân khẩu, khi mới tháp nhập từ hai thôn thành một thôn thời gian đầu có nhiều khó khăn như: Xây dựng cơ sở vật chất trước khi tháp nhập khu vực tập thể không đồng đều, chênh lệch nhiều về sự tham gia đóng góp của người dân hai bên; phong tục, thói quen của mỗi thôn cũng khác nhau… Để tạo được sự đoàn kết, đồng thuận thật sự từ cán bộ, đảng viên và người dân hai thôn thời gian mới tháp nhập cần phải có một người lãnh đạo thật sự công tâm, khách quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành mọi công việc của thôn. Cho đến nay những khó khăn trên đã được người Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn thực hiện rất thành công; đặc biệt trong hai năm gần đây thôn tiếp tục xây dựng các chương trình xây dựng NTM, phấn đấu xây dựng thôn NTM kiểu mẫu trong năm tới.

Có thể nói, phong trào xây dựng NTM nâng cao của xã những tháng cao điểm từ đầu năm 2023 đến nay, với vai trò trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cũng như tổ chức thực hiện. Với khả năng tư duy nhanh, ông đã tham mưu với chi bộ có nghị quyết lãnh đạo và bàn bạc với Nhân dân để thực hiện một số chủ trương lớn của thôn cho xây dựng thôn NTM kiểu mẫu cụ thể: vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông ngõ xóm ở 10/14 ngõ xóm, với diện tích Nhân dân tự nguyện hiến đất là: 688m2; vận động Nhân dân xây mới và cải tạo tường rào, xây tường rào mẫu, trồng cây xanh; đã có 100% hộ dân có tường rào tham gia, với 1.833m; trồng mới được thêm 03 tuyến cây xanh; vận động 100% hộ dân mua và sử dụng thùng rác xanh; có 63,47% hộ dân tham gia sử dụng nước sạch tập trung, cao hơn tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu đang là 55%; nâng cấp đổ bê tông được 07 tuyến đường thôn, xóm; xây mới thêm 02 tuyến mương tiêu trong khu dân cư dài 866m; chỉnh trang nâng cấp nhà văn hóa thôn, mua sắm ti vi thông minh, lắp đặt wifi, lắp đặt các dụng cụ TDTT tại hai điểm công cộng bằng nguồn kêu gọi của cán bộ, đảng viên và con em xa quê trên 50 triệu đồng; đã có 100% hộ dân được lắp đặt biển nhà, biển ngõ, biển đường; là thôn đầu tiên sử dụng điện sáng công cộng tập trung.

Thực hiện có kết quả từ các cuộc vận động, Nhân dân đã tham gia đóng góp dân chủ và tự nguyện xây dựng các công trình với tổng số tiền lên đến: 2.166.260.000đ (trong đó phần tập thể là 627 triệu đồng; Nhân dân tự đóng góp làm: 1.539.260đ). Bình quân: 2.489.000đ/khẩu, việc tham gia các khoản đóng góp được 100% hộ dân tham gia góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đạt được kết quả như trên là có sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, công sức đóng góp của Nhân dân, trong đó có một phần đóng góp quan trọng của người Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Lê Duy Hằng. Ông xứng đáng là người cán bộ thôn gương sáng trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

                                       Trần Công Lâm

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

THÔNG TIN - TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CỦA TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ HUYỆN

 

Xác định công tác mở lớp là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và nhu cầu thực tế của địa phương. Trung tâm Chính trị huyện thường xuyên chú trọng xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng. Công tác khảo sát, quản lý hồ sơ, thủ tục của mỗi loại hình lớp học đều đảm bảo quy trình. Số lượng các lớp và học viên tham gia học tại Trung tâm năm sau cao hơn năm trước, hình thức mở lớp phong phú, đa dạng với phương châm hướng về cơ sở.

 Trong 9 tháng năm 2023, Trung tâm Chính trị huyện đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị, khóa 12 năm học 2023 - 2024, với 77 học viên là cán bộ nguồn qui hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của huyện, đến nay lớp đã học được 7 kỳ, đảm bảo nề nếp, nghiêm túc thực hiện đúng nội qui lớp học đề ra. Đồng thời tổ chức cho học viên đi thực tế viết bài thu hoạch về XDNT mới tại xã Thiệu Trung; tổ chức thao giảng giảng viên lý luận chính trị cụm II tại huyện Thiệu Hóa thành công tốt đẹp (5 huyện Thiệu Hóa, Như Xuân, Ngọc Lặc, Quan Sơn và thị xã Bỉm Sơn). Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức mở 07 lớp Bồi dưỡng Nhận thức Đảng cho 587 học viên; 02 lớp dành cho cấp ủy viên với 167 đồng chí; 02 lớp đảng viên mới cho 115 đảng viên; tổ chức 9 hội nghị Báo cáo viên, cộng tác viên (5 hội nghị trực tuyến, 4 hội nghị trực tiếp), cấp phát tài liệu, bản tin nội bộ, thông báo nội bộ của Huyện ủy và Tỉnh ủy đến các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Phối hợp với Hội đồng giáo dục QP-AN mở 02 lớp giáo dục kiến thức QP&AN đối tượng 4; Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tổ chức 01 lớp tập huấn nghiệp vụ cho các đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; Phối hợp với phòng Nội vụ, Viễn thông huyện, phòng Tài chính - kế hoạch huyện, phòng Giáo dục - đào tạo huyện tổ chức tập huấn 07 lớp bồi dưỡng với 650 học viên cán bộ, công chức, viên chức trong huyện.... nội dung chương trình học tập được thực hiện nghiêm túc theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương, đảm bảo đúng, đủ nội dung; thời gian cho từng lớp học được bố trí khoa học, hợp lý. Đa số các cơ quan, đơn vị đều tạo điều kiện để học viên tham gia các lớp học đầy đủ, học viên chấp hành tốt các nội quy, quy chế của Trung tâm Chính trị huyện đề ra, cũng như nội quy, quy định lớp học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Thông qua học tập, bồi dưỡng các chuyên đề về giáo dục lý luận chính trị đã giúp cho cán bộ, đảng viên hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, về nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền Mặt trận và các tổ chức đoàn thể vững mạnh đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới. Qua đó, giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở nâng cao nhận thức chính trị, vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn công tác ở địa phương, đơn vị. Trong giảng dạy, học tập chất lượng từng bước được nâng cao, việc đổi mới phương pháp dạy học, đặc biệt là phát huy tính tích cực của người học, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy luôn được Trung tâm quan tâm và từng bước phát triển đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm.

Quá trình thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm chính trị huyện đã đáp ứng được yêu cầu chuẩn hóa và nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị của huyện nói chung và cán bộ ở cơ sở nói riêng. Thực tế cho thấy, qua đào tạo, bồi dưỡng ở Trung tâm, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của huyện đã được nâng cao về trình độ Lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy tác dụng tốt trên từng cương vị công tác,  đáp ứng tốt hơn những đòi hỏi của công tác lãnh đạo quản lý và nhiệm vụ chính trị ở các địa phương ở cơ sở, từng bước khắc phục được những hạn chế, yếu kém về công tác cán bộ; thực sự là nền tảng cơ bản thực hiện tốt việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.    

                                          Thiều Thị Quỳnh

                                         Giảng viên TTCT huyện

 

THIỆU NGUYÊN PHẤN ĐẤU VỀ ĐÍCH XÃ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU TRONG NĂM 2023

 

Thiệu Nguyên cách trung tâm huyện Thiệu Hóa hơn 2km, tổng diện tích tự nhiên 661,55ha với 2.185 hộ và 8.162 nhân khẩu, sinh sống ở 09 thôn.

Nhân dân Thiệu Nguyên có truyền thống cần cù, sáng tạo trong lao động, trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, dành lại độc lập cho dân tộc, Thiệu Nguyên đã đóng góp sức người sức của cho các cuộc kháng chiến, đã có nhiều người con quê hương hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Trong công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Nhân dân Thiệu Nguyên lại ra sức phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Năm 2022, xã Thiệu Nguyên được công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”. Đảng bộ, chính quyền xã Thiệu Nguyên xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong tất cả các nhiệm vụ của địa phương. Từ đó kịp thời tổ chức quán triệt trong Đảng bộ, các đoàn thể và ban, ngành trong hệ thống chính trị; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để Nhân dân hiểu được tầm quan trọng về việc xây dựng xã trở thành xã NTM kiểu mẫu. Đảng ủy đã triển khai, quán triệt đầy đủ các nội dung văn bản của cấp trên đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã. Kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng, tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo; ở thôn kiện toàn các Ban phát triển thôn, Ban vận động; phân công nhiệm vụ cho các thành viên trực tiếp phụ trách các tiêu chí và các đơn vị thôn. Hằng tháng, hằng quý, BCĐ xây dựng NTM xã tổ chức hội nghị nhằm đánh giá tiến độ thực hiện tiếp tục lãnh, chỉ đạo có hiệu quả.

Năm 2023, Thiệu Nguyên tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng 19/19 tiêu chí, một số tiêu chí được nâng cao: tăng cường quản lý theo quy hoạch về giao thông, đầu tư nâng cấp đổ nhựa tuyến đường giữa làng, làm mới tuyến đường Bắc Kênh Nam, làm thêm tuyến đường nhựa Nguyên Tiến dài 1,55km. Các thôn tiếp tục làm rãnh thoát nước, đậy tấm đan, đổ 1,6km đường bê tông; nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, bổ sung thêm cơ sở vật chất nhà văn hóa thôn; nhà ở dân cư tiếp tục được chỉnh trang, xây dựng, tu sửa  trên 60 công trình; thu nhập bình quân đầu người tăng lên  64 triệu đồng. Các tiêu chí về môi trường và chất lượng môi trường sống được cải thiện ngày càng tốt hơn. Xã đã chọn 2 thôn Nguyên Lý, Nguyên Hưng xây dựng mô hình thôn thông minh. Đến nay hạ tầng Internet cáp quang và thông tin di động 3G/4G, với hạ tầng Internet cáp quang đồng bộ sẵn sàng cung cấp các dịch vụ viễn thông đến 100% các hộ gia đình trong thôn; Hệ thống thông tin di động với các vị trí trạm BTS của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động băng thông rộng đáp ứng nhu câu sử dụng của người dân trong thôn. Cán bộ các thôn trong xã đều ứng dụng các nền tảng số, tạo lập các nhóm zalo và ứng dụng các nền tảng số để tuyên truyền các chủ trưởng, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người dân. Thôn Nguyên Hưng đã lắp Camera 9 mắt camera an ninh, đầu ghi, Tivi, máy tính; mô hình quản lý năng lượng, chiếu sáng với thiết bị điều khiển tự động. Có 52,6% số người trong độ tuổi lao động của thôn có tài khoản thanh toán điện tử, có thể thanh toán được các dịch vụ thiết yếu. Thôn Nguyên Lý lắp 10 camera an ninh gồm, lắp đặt mô hình quản lý năng lượng, chiếu sáng với thiết bị điều khiển tự động; mô hình thông minh trong tưới nước tự động trên 3.000m2 nhà màng khu vực đồng Le đạt 53,7% người lao động thanh toán tiền lãi suất, hóa đơn tiền điện, tiền nước, nạp thẻ điện thoại, nộp các khoản thu, thanh toán tiền VSMT...  một số cửa hàng đã có mã QR thuận tiện cho việc thanh toán. Xác định việc chuyển đổi số giúp người dân được tiếp cận dịch vụ và các tiến bộ khoa học xã hội để nâng cao chất lượng cuộc sống; thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Từ đó, đẩy mạnh việc phát triển ba trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số một cách đồng bộ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới hiện nay. Đến nay, theo tự đánh giá lĩnh vực nổi trội về chuyển đổi số đạt 8/8 tiêu chí, toàn bộ văn bản của xã đều được giải quyết trên môi trường mạng, giúp giảm trên 90% lượng văn bản giấy so với trước đây, đồng thời thay đổi tác phong, lề lối làm việc sang giải quyết công việc trên môi trường mạng; từ đó góp phần phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, thuận tiện hơn, phát huy được hiệu quả trong việc tiết kiệm thời gian, công sức cho cán bộ và Nhân dân.

Xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài, liên tục, chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, để đạt chuẩn nông kiểu mẫu, Thiệu Nguyên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cáo nhận thực của cán bộ và Nhân dân trong việc triển khai thực hiện các nội dung, tiêu chí nổi trội về chuyển đổi số. Thực hiện 100% văn bản đến và văn bản đi của xã được xử lý trên môi trường mạng. Duy trì và nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính đủ điều kiện giải quyết trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và trên các phương tiện truy cập. Đẩy mạnh tổ chức hội nghị trực tuyến từ xã tới các thôn, các buổi học nghị quyết, quán triệt Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện tới các cấp thôn. Tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng nền tảng số để chỉ đạo, điều hành từ cấp ủy và chính quyền xã đến cán bộ thôn. Nâng cao tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có kỹ năng sử dụng các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu đạt từ 70% trở lên. Tăng cường công tác vận động người dân trong độ tuổi lao động lập tài khoản thanh toán điện tử, có thể thanh toán được các dịch vụ thiết yếu đạt kết quả. Triển khai hiệu quả hệ thống Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, đến hết năm 2023, số hóa đài truyền thanh xã và các cụm loa tại các thôn, xóm.

Tổ chức gắn biển nhà ở cá Nhân, hộ gia đình, trụ sở cơ quan, tổ chức, các cơ sở dân sinh, kinh tế - xã hội trong xã trên nền tảng bản đồ số. Tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn để từng bước nâng cao và phát huy hiệu quả chuyển đổi số./.

                                                 Nguyễn Thị Hà

                                     Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

LỊCH SỬ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

DI TÍCH LỊCH SỬ CÁCH MẠNG NHÀ ÔNG HOÀNG VĂN CÀI

 

Nhà ông Hoàng Văn Cài, làng Yên Lộ, phủ Thiệu Hóa (nay thuộc xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa) là nơi liên quan trực tiếp đến những sự kiện lịch sử cách mạng quan trọng của huyện Thiệu Hóa và tỉnh Thanh Hóa trong thời kỳ vận động cách mạng 1936 - 1939. Đây là nơi tổ chức hội nghị Đại biểu tỉnh Đảng bộ Thanh Hóa (6-1939), đánh giá và rút ra bài học kinh nghiệm đấu tranh cách mạng để Đảng nắm bắt thời cơ, điều kiện cơ bản chuyển sang thời kỳ đấu tranh, tiến tới khởi nghĩa vũ trang giành độc lập dân tộc.

Theo chủ trương của Tỉnh ủy, Ủy ban Vận động cách mạng đã được thành lập. Ủy ban Vận động cách mạng đã tập hợp, đoàn kết đông đảo quần chúng tham gia Mặt trận Dân chủ Đông Dương và các tổ chức Thanh niên dân chủ, Phụ nữ dân chủ, Hội học sinh, Hội đọc sách báo, Hội ái hữu,... và đưa quần chúng xuống đường đấu tranh chống thuế, chống phụ thu, chống mê tín dị đoan, bài trừ hủ tục, vận động ủng hộ Nhân dân Trung Hoa kháng Nhật. Trước cao trào cách mạng trong tỉnh phát triển, ngày 20 tháng 6 năm 1939, Tỉnh ủy đã triệu tập Hội nghị Đảng bộ tỉnh tại nhà ông Hoàng Văn Cài. Thay mặt cho 50 đảng viên thuộc chi bộ trong tỉnh, các đại biểu đã kiểm điểm sâu sắc tình hình của Đảng bộ trong 2 năm qua, đồng thời đề ra những chủ trương công tác cấp thiết trước mắt trong tình hình mới: Tăng cường phát triển cơ sở Đảng và tổ chức quần chúng, chú ý những địa phương chưa xây dựng được cơ sở cách mạng. Khẩn trương, đưa một số bộ phận hoạt động công khai vào hoạt động bí mật. Tổ chức kỷ niệm, quyên góp ủng hộ Nhân dân Trung Hoa chống Nhật, chống chiến tranh phát xít, kêu gọi phòng thủ Đông Dương. Hội nghị đã bầu Tỉnh ủy gồm 5 đồng chí: Lê Chủ, Nguyễn Đức Dương, Hoàng Văn Mạch, Bùi Đạt, Hoàng Văn Cài, đồng chí Lê Chủ được cử làm Bí thư.

Sau hội nghị Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy đã khẩn trương chuyển các cơ quan Tỉnh ủy từ thị xã về làng Yên Lộ (Thiệu Hóa), đồng thời tăng cường củng cố phát triển các cơ sở bí mật của Đảng bộ trên địa bàn toàn tỉnh.

Nhà ông Hoàng Văn Cài xưa kia là ngôi nhà ở truyền thống lợp tranh, vách đất. Nhà nhìn về hướng Tây, thuộc làng Yên Lộ, xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa. Theo những bức ảnh của gia đình ông Hoàng Văn Cài để lại và đặc biệt là tấm ảnh tư liệu in trong “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa” tập I, năm 1930-1954 của Tỉnh ủy Thanh Hóa, biên soạn giai đoạn 1999 - 2000 thì nhà ông Hoàng Vãn Cài là ngôi nhà ở dân gian, truyền thống, chân tường bằng đất nện, trát vách bằng bùn rơm vào một cái khung tre. Ở đây tre được dùng làm vật liệu chính để làm cột nhà, đòn tay, rui và mè, đồng thời cũng được dùng trong khung nhà cũng như làm phên đai: Gốc hoặc phần gần ngọn được dùng cho từng bộ phận kết cấu của nhà như khung gài cửa, liếp, mành,... các gian ở của gia chủ được kéo dài, riêng gian trái là nơi đặt cối giã gạo và các vật dụng, nông cụ sản xuất,... phần mái lợp bằng tranh, giạ...

Hiện nay, ngôi nhà của ông Hoàng Văn Cài đã được con cháu xây dựng lại và giao cho người cháu trông nom. Cổng nhà mở ra phía trước với đường làng được thiết kế mỗi bên hai cột nanh gồm cột chính và cột đối xứng nhau, 2 cột chính đứng cách nhau 2,8m thành lối ra vào. Mỗi cặp cột vuông 0,4m x 0,4m, cách nhau 0,9m được nối liên kết bằng bức tường xây trang trí hình răng cưa, ở giữa có ô thoáng vuông, có khẩu độ khác nhau, cột chính cao 3,31m, cột phụ cao l,77m. Cổng nhà được đóng mở bằng hai cánh cửa hoa sắt, mỗi cánh cao 2,5m, rộng 1,4m.

Qua cổng là một khoảng sân rộng bao xung quanh nhà, chiều rộng nhất 13,5m, sân được lát gạch đỏ, có trừ ra những khoảng vuông, chữ nhật, có xây ô bên cạnh tường bao và bên hông nhà để trồng hoa. Nhà có chiều dài 6,6m, rộng 5,00m; hiên rộng l,4m gồm 4 cặp kèo, mỗi kèo 3 cột, không có quá giang chỉ rải thép theo hình mái chụp lên tường. Mỗi gian trước nhà là một chuồng cửa gỗ, mỗi chuồng (kể cả khung học) cao 2,3m, rộng l,53m, gồm 4 cánh mỗi cánh rộng 0,334m, cứ 2 cánh thành một cặp liên kết bằng hệ thống bản lề sắt cửa có thể đóng mở dễ dàng. Ở phía Bắc ngôi nhà còn có hệ thống công trình phụ gồm bếp, bể nước, nhà vệ sinh phục vụ cho nhu cầu gia chủ hoặc khách đến chơi nhà.

Bên trong gian nhà chỉ có gian giữa treo bức đạo tự đôi câu đối và ban thờ có đặt linh vị ông bà Hoàng Văn Cài, và một số đồ thờ như: Bát hương, bình hoa, mâm bồng gỗ...; trên tường treo ảnh chân dung ông bà và các thành viên trong gia đình tham gia hoạt động cách mạng như: ông Hoàng Văn Đài, bà Hoàng Thị Nênh... cùng với một số Bằng có công với nước, Kỷ niệm chương chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, Huân, Huy chương của Nhà nước tặng.

Di tích lịch sử cách mạng nhà ông Hoàng Văn Cài đã được xếp hạng cấp tỉnh. Địa điểm nhà ông Hoàng Văn Cài là một “Địa chỉ đỏ”, đã và đang phát huy tốt giá trị trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Nguồn: Di tích Lịch sử cách mạng tỉnh Thanh Hóa

                      NXB Thanh Hóa - 2019

           

 

                         THIỆU HÓA VÙNG QUÊ ĐẤT HỌC

 

       Về thăm Thiệu Hóa quê ta

Đẹp người đẹp cảnh bài ca rộn ràng

      Anh hùng Cách mạng vẻ vang

Tinh thần yêu nước ngày càng nâng cao

       Dân ta biết mấy tự hào

Vùng quê đất học biết bao ân tình

      Con em thành đạt hỉển vinh

Mọi miền đất nước nặng tình vấn vương

       Hướng về quê mẹ yêu thương

Chung tay xây dựng quê hương thanh bình

      Trường làng mái ngói đẹp xinh

Nhà cao tầng điện lung linh sáng ngời

      Em thơ học tập vui chơi

Tung tăng múa hát dưới trời ban mai

      Thi đua luyện đức rèn tàỉ

Con ngoan trò giỏi ngày mai xây đời

      Đẹp thay Thỉệu Hóa quê tôỉ

Tình dân nghĩa Đảng rạng ngời nỉềm tin

      Nông thôn đô thị vững bền

Tư duy đổi mới tiến lên không ngừng

       Niềm vui hạnh phúc tưng bừng

Văn minh dân trí ta cùng nâng cao

      Tiềm năng thế mạnh dồi dào

Khuyến tài khuyến học biết bao nghĩa tình

      Sông Chu núỉ Đọ quê mình

Long chầu Hổ phục địa hình trời cho

      Vạn Hà có Nguyễn Quán Nho

Nhà nghèo bọc giỏi Quan to trong Triều

      Nhà sử học Lê Văn Hưu

Thượug thư Bảng nhãn đầu Triều nước Nam

      Anh hùng lao động Lê Tam

Người con Thiệu Hóa muôn vàn lời ca

      Lừng danh rạng rỡ nước nhà

Vùng quê Cách mạng nở hoa nhâu tài.

                          Ngọ Ngọc Thơ

                                                                                Hội viên thơ Đường Luật Việt Nam

Ban biên tập