UBND huyện thảo luận dự thảo tờ trình điều chỉnh và nghị quyết chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện

Ngày 2/4, đồng chí Hoàng Trọng Cường, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì hội nghị thường kỳ tháng 4 năm 2024 để thảo luận dự thảo các tờ trình về việc điều chỉnh và nghị quyết chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện; Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (lần 1); Phương án sắp xếp lại, xử lý đối với các cơ sở nhà đất đang quản lý, sử dụng trên địa bàn huyện Thiệu Hoá.

Chủ tịch UBND huyện Hoàng Trọng Cường chủ trì hội  nghị

Theo dự thảo tờ trình của UBND huyện sẽ điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 385 cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng trên địa bàn huyện. Trong đó 10 cơ sở nhà đất được UBND tỉnh đồng ý xử lý bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thu hồi; 37 cơ sở nhà đất chuyển giao về UBND huyện quản lý, xử lý; 336 cơ sở nhà đất giữ lại tiếp tục sử dụng.

Trưởng phòng Tài chính  - Kế hoạch thông qua dự thảo tờ trình tại hội nghị

Đối với 37 cơ sở nhà đất điều chuyển, phương án đề xuất điều chuyển Trường THCS Thiệu Tân cũ chuyển làm nhà văn hoá thôn 1, xã Tân Châu. Trung tâm Văn hoá, thể thao xã Thiệu Đô cũ điều chuyển làm nhà thi đấu trường THCS Thiệu Đô. Công sở xã Thiệu Tân cũ điều chuyển làm nhà văn hoá thôn 3, xã Tân Châu. Điều chuyển làm trung tâm sinh hoạt cộng đồng đối với 28 Nhà văn hoá thôn, khu phố; 4 khu trường mầm non (khu 1, khu 2 xã Thiệu Vũ và xã Thiệu Viên). Điều chuyển công sở xã Thiệu Minh cũ cho Công an thị trấn Hậu Hiền.

Các thành viên UBND huyện dự hội nghị

Giữ lại tiếp tục sử dụng 3 cơ sở nhà đất gồm: chợ Trung Thôn, xã Thiệu Giang; Trường Mầm non xã Thiệu Viên và khu di tích lịch sử cách mạng Tỉnh uỷ Thanh Hoá, xã Thiệu Viên.

Thu hồi chợ cũ xã Thiệu Giang chuyển thành khu vui chơi công cộng phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Hiểu phát biểu tại hội nghị

Kết luận nội  dung này, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Trọng Cường cơ bản thống nhất với phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà đất đã đề xuất. Đề nghị phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp tục rà soát hiện trạng các cơ sở nhà đất dôi dư, đảm bảo chính xác tên cơ quan, đơn vị, địa danh; tham mưu cho UBND huyện yêu cầu tất cả các xã, thị trấn báo cáo thực trạng các nhà văn hoá dôi dư trên địa bàn. Có phương án xử lý đối với một số nhà văn hoá thôn đang cho hộ dân thuê sử dụng làm nhà ở, kinh doanh, làm cơ sở giáo dục. Đối với đất công sở xã Thiệu Phú cũ chuyển thành đất an ninh. Chậm nhất ngày 30/6/2024 phải giải quyết tài sản công dôi dư trên địa bàn huyện.

Chủ tịch UBND huyện Hoàng Trọng Cường kêt luận hội nghị

Đồng chí cũng đề nghị Phòng Văn hoá- Thông tin thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước đối với các cơ sở tín ngưỡng. Hiện nay huyện chưa có phương án điều chuyển đất nhà văn hoá thôn sang đất tôn giáo. Đề nghị UBND huyện phối hợp với Sở Y tế có phương án xử lý đối với đất y tế dôi dư do các xã sáp nhập.

Tiếp đó, hội nghị thảo luận dự thảo tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Nhà thờ Lê Khắc Tháo, xã Thiệu Giao. Quy mô xây dựng, tôn tạo nhà thờ chính, nhà soạn lễ, bia, nhà hoá vàng và các công trình phụ trợ. Dự kiến tổng mức đầu tư trên 2,357 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong 3 năm (2024-2026).

Thảo luận dự thảo tờ trình về điều chỉnh và nghị quyết chủ trương đầu tư của một số  dự án trên địa bàn huyện: Theo dự thảo tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Tây Bắc, thị trấn Thiệu Hoá giai đoạn 2. Đề xuất điều chỉnh quy mô diện tích từ 9,2 ha lên khoảng 10,54 ha. Tổng mức đầu tư từ khoảng 85,5 tỷ thành 102 tỷ đồng.

Trưởng phòng VH-TT thảo luận tại hội nghị

Dự thảo tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật ngoài cụm công nghiệp phía Bắc Vạn Hà.

Dự thảo tờ trình về việc sáp nhập 2 thôn Xử Nhân 1, Xử nhân 3 xã Thiệu Duy.

Dự thảo tờ trình đề nghị bầu bổ sung thành viên UBND đối với đồng chí Trịnh Văn Sở, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện

 

 

Thanh Mai