Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thiệu Hóa

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
134/GPXD-UBND 29/09/2022 GPXD Nguyễn Thị Nga - TK7
135/GPXD-UBND 29/09/2022 GPXD Lê Thị Kim Oanh - Thiệu Lý
206/KH-UBND 29/09/2022 Tổ chức giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022
3466/UBND-KTHT 29/09/2022 hoàn thiện hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Khu định cư cho đồng bào sinh sống trên sông chưa có đất ở và dân cư mới Đồng Sau Cách, thôn Lam Đạt, xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa
3468/UBND-NN 29/09/2022 V/v đề nghị hỗ trợ đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn giao dịch thương mại điện tử
3472/UBND-TCKH 29/09/2022 Triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.
4041/QĐ-UBND 29/09/2022 Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa đến năm 2030.
4042/QĐ-UBND 29/09/2022 Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa đến năm 2030.
4043/QĐ-UBND 29/09/2022 Xử phạt vi phạm hành chính đối với Karaoke Tú Nhường
4044/QĐ-UBND 29/09/2022 Xử phạt vi phạm hành chính đối với Cơ sở Karaoke Dòng Sông
4045/QĐ-UBND 29/09/2022 Xử phạt vi phạm hành chính đối với Cơ sở Karaoke Hằng Hà
4046/QĐ-UBND 29/09/2022 Xử phạt vi phạm hành chính đối với Karaoke Xuân Giang Nam
4047/QĐ-UBND 29/09/2022 Xử phạt vi phạm hành chính đối với Karaoke Tâm Tuyết
4048/QĐ-UBND 29/09/2022 Xử phạt vi phạm hành chính đối với Karaoke Nhật Lệ
4049/QĐ-UBND 29/09/2022 Xử phạt vi phạm hành chính đối với Karaoke Ngọc Tài Linh
1 2 3 4 5 6