Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4975/QĐ-UBND 23/11/2023 V/v phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để giải phóng mặt bằng phục vụ đầu tư dự án: Mở rộng đường giao thông từ hộ anh Hải (Lan) thôn Dân Ái đi UBND xã; từ UBND xã đi thôn Dân Hòa, xã Thiệu Hòa, huyện Thiệu Hóa.
4846/QĐ-UBND 11/11/2023 V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để giải phóng mặt bằng phục vụ đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Đồng Cửa, thôn Liên Minh, xã Thiệu Giao.
4318/TB-UBND 09/11/2023 Điều chỉnh Thông báo Thu hồi đất để thực hiện dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Đồng Cửa, thôn Liên Minh, xã Thiệu Giao (Số 1091/TB-UBND ngày 27/02/2022)
4319/TB-UBND 09/11/2023 Điều chỉnh Thông báo Thu hồi đất để thực hiện dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Đồng Cửa, thôn Liên Minh, xã Thiệu Giao (Số 1127/TB-UBND ngày 27/02/2022)
4287/TB-UBND 08/11/2023 Điều chỉnh Thông báo Thu hồi đất để thực hiện dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Đồng Cửa, thôn Liên Minh, xã Thiệu Giao (Số 1115/TB-UBND ngày 27/02/2022)
4288/TB-UBND 08/11/2023 Điều chỉnh Thông báo Thu hồi đất để thực hiện dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Đồng Cửa, thôn Liên Minh, xã Thiệu Giao (Số 1125/TB-UBND ngày 27/02/2022)
4289/TB-UBND 08/11/2023 Điều chỉnh Thông báo Thu hồi đất để thực hiện dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Đồng Cửa, thôn Liên Minh, xã Thiệu Giao (Số 1090/TB-UBND ngày 27/02/2022)
4290/TB-UBND 08/11/2023 Điều chỉnh Thông báo Thu hồi đất để thực hiện dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Đồng Cửa, thôn Liên Minh, xã Thiệu Giao (Số 1104/TB-UBND ngày 27/02/2022)
4291/TB-UBND 08/11/2023 Điều chỉnh Thông báo Thu hồi đất để thực hiện dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Đồng Cửa, thôn Liên Minh, xã Thiệu Giao (Số 1095/TB-UBND ngày 27/02/2022)
4292/TB-UBND 08/11/2023 Điều chỉnh Thông báo Thu hồi đất để thực hiện dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Đồng Cửa, thôn Liên Minh, xã Thiệu Giao (Số 1111/TB-UBND ngày 27/02/2022)
4293/TB-UBND 08/11/2023 Điều chỉnh Thông báo Thu hồi đất để thực hiện dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Đồng Cửa, thôn Liên Minh, xã Thiệu Giao (Số 1079/TB-UBND ngày 26/02/2022)
4294/TB-UBND 08/11/2023 Điều chỉnh Thông báo Thu hồi đất để thực hiện dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Đồng Cửa, thôn Liên Minh, xã Thiệu Giao (Số 1112/TB-UBND ngày 27/02/2022)
4295/TB-UBND 08/11/2023 Điều chỉnh Thông báo Thu hồi đất để thực hiện dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Đồng Cửa, thôn Liên Minh, xã Thiệu Giao (Số 1078/TB-UBND ngày 26/02/2022)
4296/TB-UBND 08/11/2023 Điều chỉnh Thông báo Thu hồi đất để thực hiện dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Đồng Cửa, thôn Liên Minh, xã Thiệu Giao (Số 1124/TB-UBND ngày 27/02/2022)
4297/TB-UBND 08/11/2023 Điều chỉnh Thông báo Thu hồi đất để thực hiện dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Đồng Cửa, thôn Liên Minh, xã Thiệu Giao (Số 1085/TB-UBND ngày 26/02/2022)
1 2 3 4 5 6    
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
254 người đã bình chọn
°
2077 người đang online