Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1748/TB-UBND 21/05/2024 Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư thôn chấn Long, xã Thiệu Hợp
134/KH-UBND 16/05/2024 Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thiệu Hóa năm 2024
1667/TB-UBND 15/05/2024 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất Tại MBQH số 2199/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 Khu dân cư Cồn Quy, thôn Dân Quý, xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hoá.
2397/QĐ-UBND 12/05/2024 Thu hồi đất phục vụ dự án Kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa Lê Thế Khương 5
2398/QĐ-UBND 12/05/2024 Thu hồi đất phục vụ dự án Kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa Lê Hữu Phụng 1
2399/QĐ-UBND 12/05/2024 Thu hồi đất phục vụ dự án Kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa Lê Hữu Ngọ 2
2400/QĐ-UBND 12/05/2024 Thu hồi đất phục vụ dự án Kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa Lê Duy Đá 2
2401/QĐ-UBND 12/05/2024 Thu hồi đất phục vụ dự án Kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa Trần Văn Toàn 1
2404/QĐ-UBND 12/05/2024 Thu hồi đất phục vụ dự án Kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa - Lê Duy Phúc 4
2405/QĐ-UBND 12/05/2024 Thu hồi đất phục vụ dự án Kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa Trần Thị Thảo (Nam) 1
2406/QĐ-UBND 12/05/2024 Thu hồi đất phục vụ dự án Kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa Trần Thị Thuận 4
2407/QĐ-UBND 12/05/2024 Thu hồi đất phục vụ dự án Kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa - Lê Nguyên Mạnh 2
2408/QĐ-UBND 12/05/2024 Thu hồi đất phục vụ dự án Kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa Doãn Văn Minh 4
2409/QĐ-UBND 12/05/2024 Thu hồi đất phục vụ dự án Kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa Hoàng Thị Tươi (Hiệp) 3
2410/QĐ-UBND 12/05/2024 Thu hồi đất phục vụ dự án Kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa Đoàn Văn Thất 3
1 2 3 4 5 6    
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
300 người đã bình chọn
°
591 người đang online