Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thiệu Hóa

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
167/QĐ-UBND 14/01/2022 Về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
136/UBND-VP 14/01/2022 V/v báo cáo tình hình trước trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
137/UBND-TNMT 14/01/2022 Cung cấp thông tin về các Bãi tập kết vật liệu cát sỏi lòng sông trên địa bàn huyện
135/UBND-VHTT 14/01/2022 hướng dẫn tổ chức hoạt động lễ hội; việc cưới, việc tang; liên hoan, tảo mộ, mừng thọ trên địa bàn huyện đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19
134/UBND-GD 14/01/2022 V/v xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2022-2023
13/KH-UBND 14/01/2022 Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và dịch bệnh mùa Đông - Xuân năm 2022 trên địa bàn huyện Thiệu Hoá
12/KH-UBND 14/01/2022 Kế hoạch xây dựng trường học đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia năm 2022
132/UBND-TP 14/01/2022 v/v triển khai NĐ 118
130/UBND-NN 14/01/2022 V/v đăng ký HTX tham gia xây dựng mô hình HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị, phát triển bền vững trong năm 2022.
126/TB-UBND 14/01/2022 Chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Thiệu Hóa về công tác phòng, chống dịch COVID-19
119/UBND-BQLDA 13/01/2022 V/v tuyên truyền, vận động Trụ trì chùa Hương Nghiêm tự nguyện tháo dỡ, di chuyển đôi Rồng trên miệng Giếng Ngọc
124/TB-UBND 13/01/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Trần Văn Ngọc tại xã Tân Châu.
120/UBND-TNMT 13/01/2022 V/v gửi danh sách người trúng đấu giá không nộp tiền, không nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất
121/UBND-KTHT 13/01/2022 Tham vấn ý kiến về đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Cổ Đô, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa.
122/UBND-KTHT 13/01/2022 Tham gia ý kiến về điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa.
1 2 3 4 5 6