Hội đồng nhân dân huyện Thiệu Hoá khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 22, khoá XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
291 người đã bình chọn
°
708 người đang online