Huyện Thiệu Hóa viếng các anh hùng liệt sĩ tại hang Co Phường và tặng quà các gia đình chính sách

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
289 người đã bình chọn
°
223 người đang online