Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thiệu Hóa

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thiệu Hóa Tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Đăng ngày 12 - 07 - 2021
100%

Ngày 12/7/2021, Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện tổ chức phiên họp thường kỳ Quý II/2021. Ông Hoàng Văn Lực, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện chủ trì phiên họp.

          Tại Hội nghị đã thông qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2021; đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo về các mặt hoạt động của Ngân hàng CSXH huyện Thiệu Hóa, các cấp Hội, đoàn thể nhận ủy thác và Tổ TK&VV. Cụ thể: Doanh số cho vay 6 tháng đầu năm đạt 70,7 tỷ đồng với 2.012 lượt khách hàng được vay vốn; tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 454.226 triệu đồng, tăng 16.229 triệu đồng so với đầu năm; với 11.042 khách hàng vay vốn. Nguồn vốn tín dụng CSXH giúp 6.119 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác có nguồn vốn phát triển kinh tế; tạo việc là cho 545 lao động, góp phần xây dựng gần 6.442 công trình nước sạch và công trình vệ sinh; giúp trên 210 hộ nghèo và hộ thu nhập thấp xây dựng nhà ở; có 232 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học sinh, sinh viên… Đặc biệt trong tháng 6 đầu năm 2021 đã tập trung thu nợ xấu giảm so với đầu năm 67 triệu đồng. Đến nay nợ xấu chỉ còn 171 triệu đồng.

Phiên họp thường kỳ Quý II năm 2021 của Ban đại diện Hội đồng quản trị

Ngân hành CSXH huyện Thiệu Hóa.

          Cũng tại Hội nghị  này có nhiều ý kiến tham gia thảo luận, đề xuất các giải pháp để chỉ đạo thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Cụ thể: Tiếp tục tập trung chỉ đạo giải ngân nhanh các chương trình tín dụng có vốn quay vòng, huy động tiền gửi của tổ chức, cá nhân và tiền gửi thông qua tổ TK&VV  đạt 100% kế hoạch giao. Tiếp tục phấn đấu xử lý thu hồi nợ quá hạn, thu lãi tồn đọng trong 6 tháng cuối năm 2021, giữ nợ quá hạn ở mức dưới 0,04%/ tổng dư nợ nhằm đạt được chỉ tiêu đề ra từ đầu năm

Phát biểu tại phiên họp, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện đánh giá cao sự đóng góp của Ngân hàng CSXH Thiệu Hóa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt là thực hiện chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn. Thời gian tới, yêu cầu đơn vị tiếp tục bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện và chỉ đạo của Ngân hàng CSXH tỉnh để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch tín dụng năm 2021, trong đó tập trung vào các chương trình cho vay giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới nâng cao... Bên cạnh đó, Ngân hàng CSXH huyện cần tiếp tục chủ động, tích cực tham mưu cho Ban Đại diện thực hiện tốt chỉ đạo tại Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH và tham mưu cho Trưởng Ban đại diện HĐQT huyện về triển khai cho vay kịp thời chương trình cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Trưởng Ban đại diện NHCSXH huyện Thiệu Hóa kết luận hội nghị và thống nhất các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện việc thu nợ, thu lãi tồn đọng; biện pháp thu nợ quá hạn, nợ chây ỳ; tăng cường công tác kiểm tra sử dụng vốn vay đúng mục đích; xử l‎‎ý nghiêm các tổ trưởng vi phạm trong bình xét cho vay không đúng dẫn đến không trả nợ, trả lãi. Tập trung nguồn lực thực hiện các chỉ tiêu tín dụng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021.

Đỗ Hoài Nam - Giám đốc Ngân hàng CSXH Thiệu Hóa

 

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Huyện Thiệu Hóa lãnh đạo phát triển hiệu quả kinh tế - xã hội(15/01/2022 8:28 SA)

  Đảng bộ xã Thiệu Phú gắn xây dựng Đảng với phát triển kinh tế - xã hội(08/01/2022 7:43 SA)

  [Infographics] - Một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa(23/11/2021 1:45 CH)

  Cơm cháy Tân Châu trên hành trình hướng đến sản phẩm OCOP(18/10/2021 10:38 SA)

  Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thiệu Hóa sơ kết 9 tháng đầu năm...(08/10/2021 5:42 CH)