Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thiệu Hóa

Huyện Thiệu Hóa lãnh đạo phát triển hiệu quả kinh tế - xã hội

Đăng ngày 15 - 01 - 2022
100%

(Baothanhhoa.vn) - Năm qua, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực và đời sống của Nhân dân. Song, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thiệu Hóa, sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và sự nỗ lực cố gắng của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn phát triển khá toàn diện.

Nông dân thị trấn Thiệu Hóa chăm sóc dưa trồng trong nhà lưới.

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa đã tập trung lãnh đạo thể chế hóa các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã cụ thể hóa 3 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX thành 5 nghị quyết chuyên đề. Đồng thời, cho ý kiến thông qua 21 chương trình, đề án; ban hành nhiều văn bản trên các lĩnh vực, vừa đáp ứng công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời những định hướng lớn, dài hạn, vừa giải quyết những vấn đề cụ thể phát sinh ở cơ sở. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; đối với lĩnh vực nông nghiệp, huyện chú trọng thực hiện tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời, hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) và đã được Đoàn thẩm định Trung ương tổ chức kiểm tra và Hội đồng thẩm định, Ban chỉ đạo xây dựng NTM Trung ương đã xét và đề nghị Thủ tướng Chính phủ Quyết định công nhận Thiệu Hóa đạt huyện NTM. Đi đôi với đó, huyện chỉ đạo xã Thiệu Trung hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng xã NTM nâng cao. Chỉ đạo các xã, thị trấn, hướng dẫn các chủ thể xây dựng được 5 sản phẩm OCOP. Huyện tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện để các doanh nghiệp khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động. Đồng thời, kêu gọi xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp Giang – Quang - Thịnh và các cụm công nghiệp trên địa bàn.

Theo báo cáo của UBND huyện Thiệu Hóa, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất năm 2021 của huyện đạt 15,18%, tăng 0,58% so với kế hoạch (KH), tăng 2,82% so với cùng kỳ (CK). Thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm, cao hơn 3,5 triệu đồng so với CK. Cùng với đó, huyện Thiệu Hóa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả lĩnh vực văn hóa – xã hội. Trong đó, huyện chỉ đạo tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021–2022; thực hiện Đề án “Xây dựng Trường THCS thị trấn Vạn Hà thành trường trọng điểm về chất lượng, giai đoạn 2021-2025” và Đề án tăng cường cơ sở vật chất trường lớp học trên địa bàn. Tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của quê hương, đất nước. Công tác giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục được huyện quan tâm thực hiện có hiệu quả. Tiếp tục thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn; đồng thời, chủ động xây dựng, triển khai phòng, chống, thích ứng an toàn với các cấp độ của dịch COVID-19.

Đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội, Huyện ủy Thiệu Hóa tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chính sách đối với cán bộ được thực hiện nghiêm túc theo quy định. Cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp chủ động triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021. Tập trung giải quyết đơn, thư kiến nghị ngay từ cơ sở bảo đảm nguyên tắc, quy trình, thời gian theo quy định; đồng thời, theo dõi, nắm bắt tình hình đời sống Nhân dân, tình hình cơ sở; tiếp tục phát huy hiệu quả của phong trào thi đua dân vận khéo trong xây dựng NTM. Các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp xúc, tổ chức hội nghị đối thoại, giải quyết kiến nghị của người dân, nhất là các địa phương đang giải phóng mặt bằng triển khai các dự án... Tình hình an ninh chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2022, huyện Thiệu Hóa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế với tốc độ cao, bền vững và phấn đấu tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 16,25% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 55,2 triệu đồng; diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao 130 ha; giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản 138 triệu đồng...; tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 3.800 tỷ đồng trở lên. Kết nạp 100 đảng viên mới trở lên, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên.

Đồng chí Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa, cho biết: Để đạt kế hoạch đề ra, huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt để đạt được mục tiêu kép, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Về phát triển kinh tế, huyện tiếp tục triển khai có hiệu quả cơ chế, chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; phát triển nhà màng trồng rau, củ, quả an toàn. Tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị; xây dựng, phát triển vùng chuyên canh hàng hóa chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Đồng thời, phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại tập trung, nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ an toàn, bền vững. Tiếp tục lồng ghép, huy động các nguồn lực để đẩy mạnh xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch và đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch. Đôn đốc các nhà thầu thi công các công trình bảo đảm chất lượng, tiến độ. Huy động tối đa và khai thác các nguồn vốn, thu hút đầu tư cho xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội bằng các cơ chế phù hợp; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nâng cao chất lượng các công trình xây dựng. Thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất các ngành công nghiệp mà huyện có lợi thế, như: may mặc, giày da, sản xuất chế biến vật liệu xây dựng... Tiếp tục du nhập nghề mới, khôi phục các nghề truyền thống, nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn.

Đi đôi với phát triển kinh tế, huyện tiếp tục xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, con người Thiệu Hóa gắn với khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm, tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của toàn dân trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19, gắn với bảo đảm an toàn trường học và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và chất lượng giáo dục, đào tạo. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tiếp tục thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn; giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội.

Về công tác xây dựng Đảng, huyện tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Triển khai chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

 

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản 3 tháng đối với Công ty CP Xây dựng và Thương mại Thanh Tâm(04/07/2022 2:35 CH)

  THIỆU NGỌC ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU(16/06/2022 10:16 CH)

  Đảng bộ huyện Thiệu Hóa thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá(13/04/2022 7:54 SA)

  Triển khai chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để...(12/04/2022 11:33 SA)

  Thị trấn Thiệu Hóa phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân(18/03/2022 1:35 CH)

  Huyện Thiệu Hóa lãnh đạo phát triển hiệu quả kinh tế - xã hội(15/01/2022 8:28 SA)