Xã Minh Tâm phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng Nông thôn mới

Đăng ngày 12 - 04 - 2022
100%

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới. Với mục tiêu và ý nghĩa nhân văn sâu sắc của xây dựng Nông thôn mới, đó là: Người dân là chủ thể, dân làm, dân thụ hưởng, tất cả hướng về hạnh phúc của nhân dân; xây dựng Nông thôn mới để người Nông Dân có đời sống văn minh, hiện đại hơn, có một môi trường tốt hơn, an toàn hơn và tiến tới xây dựng nông thôn có cuộc sống đàng hoàng hơn, tươi đẹp hơn cho hôm nay và cho con cháu mai sau. Xã Minh tâm trước khi sáp nhập, xã Thiệu Minh và Thiệu Tâm đều đã đạt chuẩn Nông thôn mới. Ngay sau khi sáp nhập, Minh Tâm đã bắt tay ngay vào cũng cố, hoàn thiện các tiêu chí xã Nông thôn mới và chỉ đạo đồng loạt xây dựng các thôn đạt chuẩn Nông thôn mới.

Chính vì vậy, trong giai đoạn từ năm 2020 -2021, toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã đã  tập trung phát triển kinh tế, có nhiều biện pháp tạo việc làm, tăng nhanh thu nhập của người dân, đầu tư xây dựng và nâng cấp kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông, thuỷ lợi, trường học, các công trình phúc lợi công cộng... nâng cao đời sống về vật chất và tinh thần cho người dân, bảo vệ môi trường sinh thái. Cấp ủy Đảng, chính quyền đã coi việc xây dựng nông thôn mới vừa là mục tiêu, yêu cầu của  phát triển bền vững vừa là nhiệm vụ cấp bách và là chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhà nước ta. Do đó, phong trào xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã Minh Tâm được lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ và đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Sau sáp nhập, xã gặp rất nhiều khó khăn về quản lý nhân lực cũng như việc huy động nguồn lực. Nhưng Với quyết tâm chính trị cao, bám sát vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đến nay, sau 2 năm xây dựng, đã có 10/10 thôn hoàn thành 14/14 tiêu chí và được Chủ tịch UBND Huyện Thiệu Hóa ra Quyết định công nhận đạt  chuẩn thôn NTM, 01 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu, 03 thôn đang hoàn thiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu phấn đấu về đích đầu quí 2/2022. Diện mạo nông thôn ngày càng thay đổi, nhiều  tuyến đường giao thông nông thôn được chỉnh trang mở rộng và hình thành các tuyến đường mẫu, đường hoa, các tuyến đường “ sáng –xanh –sạch –đẹp –an toàn” . Đến nay, qua rà soát 15 tiêu chí của xã NTM nâng cao, xã đã có trên 10 tiêu chí đạt. Đảng bộ xã quyết tâm hoàn thành 15/15 tiêu chí, về đích xã Nông thôn mới nâng cao trong năm 2022.

Tuy vậy, trong quá trình chỉ đạo, thực hiện vẫn còn những hạn chế, khó khăn,đó là: Kết quả đạt được chưa đồng đều ở các thôn, một số tiêu chí chưa thật sự bền vững, đặc biệt là phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân; chất lượng xây dựng vườn mẫu, cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế sản xuất theo chuỗi giá trị, việc chỉnh trang, xây dựng cảnh quan mới trường theo hướng xanh - sạch đẹp và văn minh hiện đại chưa đạt yêu cầu, công tác VSMT, việc mua thẻ BHYT của người dân còn nhiều hạn chế, đã ảnh hưởng đến chất lượng chung của phong trào xây dựng NTM nâng cao của xã nhà.

     Để sớm hoàn thành các tiêu chí của xã NTM nâng cao và thực hiện có hiệu quả kế hoạch chỉ đạo của BTV Huyện ủy về xây dựng chỉnh trang đường làng ngõ xóm sáng - xanh - sạch đẹp theo hướng văn minh, hiện đại, ngay từ đầu năm, đảng ủy xã đã gắn với nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới với các chỉ tiêu thi đua trong năm 2022; đã giao chỉ tiêu cho các thôn tập trung hoàn thành các tiêu chí xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, mỗi thôn chọn ít nhất 01 tuyến đường để xây dựng tuyến đường kiểu mẫu đáp ứng 03 tiêu chí: Tường rào kiểu mẫu - đường điện cao áp và nền đường đạt chuẩn.

Ngay sau khi lễ phát động thi đua của Đảng ủy đầu năm, cùng với các chính sách kích cầu hỗ trợ của cấp trên, nhiều thôn đã có mô hình, cách làm hay sáng tạo; Điển hình như: Mô hình Tường rào kiểu mẫu tại thôn Đồng Minh; đến 30/3/2022 toàn thôn đã có 60 hộ làm hệ thống tường rào kiểu mẫu với chiều dài 1.100m, Ngoài chính sách kích cầu của huyện và của xã hộ dân đầu tư tiền của, công sức bình quân mỗi hộ từ 3 - 4 triệu đồng, có nhiều hộ đầu tư 6 - 8 triệu đồng, có hộ đầu tư từ 10 - 15 triệu đồng; Tiêu biểu như hộ Bà Nguyễn Thị Lữ 41m, hộ ông Nguyễn Xuân Bang: 37m, hộ bà Trần Thị Đương 37m, ông Nguyễn Xuân Định 37m, Ông Nguyễn Xuân Nhuần 35m, Bà Hoàng Thị Thảnh 30m.v.v.v có nhiều hộ đi vắng xa cả hộ vẫn đồng tình chủ trương và nhất trí gửi tiền về nhờ thôn đứng ra làm; các hộ dân đang hoàn thiện bước cuối là quét vôi, ve, sơn làm đẹp các tuyến tường rào;   Nhiều hộ thay hệ thống tường rào mẫu xong, cả không gian đẹp như khu biệt thự. Mong các thôn tiếp tục phát triển mạnh mô hình này.

          Điển hình tiêu biểu về mô hình xây dựng, nâng cấp đường giao thông, như: Thôn Thái Bình. Dựa trên cơ sở nguồn hỗ trợ kích cầu xi măng của xã, cấp ủy  thôn đã lãnh đạo, triển khai vận động 18 tổ ANXH đổ lại 18 tuyến đường bê tông với hơn 900m đường làng ngõ xóm trong thôn được nâng cấp bê tông hóa khang trang, sạch đẹp. Trong quá trình làm đường bê tông, thôn đã phát huy tinh thần dân chủ "dân biết - dân làm - dân kiểm tra". Các tuyến đường đều được các tổ tự quản tự đứng ra vận động nhân dân đóng góp để làm; mỗi hộ dân đóng góp bình quân từ 2 - 3 triệu đồng; tiêu biểu có một số hộ đóng góp và kêu gọi con cháu, người thân xa quê tham gia đóng góp, như: Hộ ông Nguyễn Hữu Trang: 16 triệu; hộ ông Phạm Văn Vương 10 triệu, hộ ông Ngô Xuân Lưỡng 8 triệu, hộ ông Cao Xuân Đề 4 triệu, hộ bà Lê Thị Tú 4 triệu, đặc biệt có hộ bà Lê Thị Khoản là hộ nghèo có 1 khẩu tham gia, nhưng đã đóng góp 2 triệu làm đường. Trong quá trình làm đường giao thông, đã có 10 hộ tham gia hiến đất, nắn, mở rộng đường giao thông với tổng diện tích hơn 100 m2, tiêu biểu có hộ ông Ngô Trọng Nguyên hiến 40 m2 đất ở và tự xây lại tường rào.

Điển hình tiêu biểu về đầu tư, xây dựng đường điện cao áp công cộng tại thôn Đồng Bào, ngõ dân cư giáp ranh giữa cụm 2 và cụm 3, đã tự vận động con em thành đạt ủng hộ làm tuyến đường điện cao áp bằng năng lượng mặt trời, có chiều dài gần 300m, lắp 10 cột điện cao áp. Tiêu biểu có anh Nguyễn Tuấn Anh tài trợ 10 bộ bóng đèn cao áp trị giá 24,3 triệu đồng, hộ ông Nguyễn Văn Chung hỗ trợ thôn làm tuyến đường kiểu mẫu 30 triệu đồng... Hiện thôn đang vận động 10 hộ hiến đất mở rộng và nắn, chỉnh đường để làm tuyến đường kiểu mẫu.

          Thôn Đồng Chí hiện đã vẽ 50 bức tranh tường, xây trát lại hơn 800m tường rào, xây bồn trồng 260m đường hoa trong làng, làm được 350 m tường rào kiểu mẫu; trong đó có 4 hộ hiến đất, nắn đường, tiêu biểu là hộ ông Hoàng Hữu Quân, hiện thôn đang tiếp tục vận động nhân dân hiến đất và làm tường rào kiểu mẫu.

          Thôn Đồng Thanh hiện tại đã xây tuyến đường hoa có chiều dài 495m dọc kênh bắc, đang tiến hành trồng hoa, đã có tổ ANXH số 01 gồm 20 hộ do anh Trần Trọng Ngọc làm tổ trưởng, đã vận động các hộ dân trong tổ hiến đất mở rộng đường và xây tường rào kiểu mẫu, có 3 hộ hiến đất với diện tích 200 m2. Tiêu biểu là hộ Ông Trần Trọng Liên hiến hơn 70 m2  đất ở; trong tổ đã kêu gọi con em xa quê  và vận động mỗi hộ đóng góp ủng hộ 5 triệu để làm hệ thống  tường rào kiểu mẫu trên toàn tuyến.

          Thôn Thái Ninh hiện đã vận động 01 tổ ANXH tiến hành đổ lại đường bê tông, chiều dài 120m, làm bổ xung lề đường 300m,  xây 150m tường rào kiểu mẫu, vận động 4 hộ hiến đất với diện tích gần 40 m2,  tiêu biểu là hộ ông Lê Trọng Lộc hiến 24m2,  hộ  ông Lê Trọng Quế hiến 12 m2 đất ở và đang đầu tư làm tường rào kiểu mẫu.

          Thôn Thái Sơn hiện đã có 02 hộ hiến đất mở rộng đường và làm tường rào kiểu mẫu, trong đó tiêu biểu là hộ là Lê Thị Là hiến đất mở rộng đường, đặc biệt  hộ bà Lê Thị Vân là hộ chính sách đã tham gia hiến 23 m2 đất ở và xây dựng 60m  tường rào kiểu mẫu.

          Cùng với nhiệm vụ xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, xã NTM nâng cao, với tinh thần tự nguyên, phấn khởi hiến đất, nắn, chỉnh mở rộng đường, xây tường rào kiểu mẫu,  toàn xã đang xúc tiến đầu tư, nâng cấp các tuyến đường xã, các công trình hạ tầng khu dân cư mới. Năm 2021 -2022 xã được hưởng dự án đầu tư của Tỉnh làm tuyến đường từ cầu sắt đi cầu trắng và đến trạm y tế xã với chiều dài gần 1,5 km, trị giá công trình 7 tỉ đồng. Trong quá trình làm các tuyến đường này, đã có 23 hộ dân tham gia hiến đất, mở rộng đường, mang lại kết quả cao, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án theo kế hoạch đề ra. Đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã dạy "Dễ trăm lần không dân cũng chịu; khó vạn lần dân liệu cũng xong".

          Thời gian tới, tiếp tục phát huy thành tích, kết quả đã đạt được, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, BCĐ xây dựng Nông thôn mới huyện, đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Minh Tâm tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của người dân, huy động sức mạnh, nguồn lực to lớn của nhân dân trong xã và bà con xa quê, triển khai, tổ chức thực hiện thành công mục tiêu xã Nông thôn mới nâng cao, các thôn trong xã đạt tiêu chí kiểu mẫu theo kế hoạch đã đề ra./.

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Thiệu Phú dồn sức về đích nông thôn mới nâng cao(18/11/2022 10:48 SA)

  Ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân huyện Thiệu Hóa kiểm tra, giám sát về tình hình phát...(08/06/2022 10:19 SA)

  Thôn 7, xã Thiệu Viên tạo nên sức trẻ trên con đường thanh niên mang tên anh hùng Nguyễn Văn Trổi(06/06/2022 8:31 SA)

  Thôn Minh Đức (xã Thiệu Long) – Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu(14/04/2022 11:16 SA)

  Xã Minh Tâm phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng Nông thôn mới(12/04/2022 11:28 SA)

  Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
  254 người đã bình chọn
  °
  1775 người đang online