THIỆU NGỌC ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU

Đăng ngày 16 - 06 - 2022
100%

Nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ hống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động các tầng lớp nhân dân, chủ động, trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, nhất là thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Ngay từ khi bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở xã Thiệu Ngọc đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế, chính sách của Trung ương, địa phương về thực hiện xây dựng nông thôn mới đến với  nhân dân. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng và bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả, trong đó MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đóng vai trò tích cực nhằm khơi dậy, phát huy sự đóng góp, quyền làm chủ của Nhân dân. Mỗi đoàn thể có những phong trào, mô hình riêng,. Cùng với đó, xã Thiệu Ngọc đã tăng cường tuyên truyền thông qua các hội nghị thôn, tổ ANXH, hệ thống đài truyền thanh và  làm tốt các hoạt động tuyên truyền trực quan, treo băng rôn, pa-nô.... Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên, khích lệ toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng hưởng ứng và tham gia xây dựng nông thôn mới. Nhờ đa dạng hình thức tuyên truyền, người dân ngày càng tích cực vào cuộc, thể hiện được vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới  . Chương trình xây dựng nông thôn mới   đã trở thành phong trào sâu rộng, có sức lan tỏa, thu hút sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân trên toàn xã. 

Nhà văn hóa thôn Thiệu Phong, xã Thiệu Ngọc

               Thiệu Ngọc đã có 6/6 thôn là thôn nông thôn mới, qua rà soát  xã  nông thôn mới nâng cao hiện nay đã đạt 12/15 tiêu chí, Các thôn rà soát bình quân đạt 10/14 tiêu chí, 02 thôn chỉ đạo thôn kiểu mẫu đạt 12/14 tiêu chí.  Ban chỉ đạo xây nông thôn mới đã chỉ đạo đồng loạt các thôn trong xây dựng nông thôn mới, đã thành lập các tổ công tác của xã, của  thôn tổng điều tra để rà soát đánh giá các tiêu chí, tổ chức đo đạc và phân loại tường rào , từng tuyến đường để định hướng, sửa chữa, mở rộng. Theo số liệu thống kê, toàn xã có 30.000m tường rào cần phải chỉnh trang, xây mới, 30 đường, 60 ngõ, 67 ngách phải nâng cấp , chính vì vậy mà phải vận động nhân dân hiến khoảng trên 5000m đất ở . Đến nay xã đã vận động 24 hộ dân hiên đất 1.129m2 của 2 thôn để mở rộng đường giao thôn đi vào thôn lên 7m, đặc biệt có hộ hiến150 m2 đất đó là gia đình Bà Nguyễn Thị Chước, Ông Nguyễn Xuân Tú 100m2. Xã Thiệu Ngọc đã khảo sát 1.837 nhà phải đánh số, đang niêm yết công khai, phát động mua thùng đựng rác thải, dân đã đóng góp đạt 80%, phấn đấu hoàn thành  trước 30 tháng 6

Nhân dân thôn Thiện Phong hiến đất làm đường giao thông

Nhân dân Thôn Thiện Phong xây lát cống rãnh thoát nước

                  Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở Thiệu Ngọc cho thấy: cấn phải đánh giá đúng thực trạng, tiềm năng, lợi thế xã, từng thôn để xác định cụ thể các nội dung, nhiệm vụ và đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Tập trung chỉ đạo kiên trì, thực hiện hoàn thành từng nhiệm vụ, tiêu chí theo phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội. Thường xuyên vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng thành công nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn./.

 

 

 

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Kỷ niệm 18 năm ngày Doanh nhân Việt Nam ( 13/10/2004 – 13/10/2022)(11/10/2022 10:22 SA)

  Đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản 3 tháng đối với Công ty CP Xây dựng và Thương mại Thanh Tâm(04/07/2022 2:35 CH)

  THIỆU NGỌC ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU(16/06/2022 10:16 CH)

  Đảng bộ huyện Thiệu Hóa thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá(13/04/2022 7:54 SA)

  Triển khai chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để...(12/04/2022 11:33 SA)

  Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
  286 người đã bình chọn
  °
  1065 người đang online