Đẩy mạnh công tác sưu tầm, hiến tặng hiện vật, kỷ vật liên quan đến Di tích Lịch sử Cách mạng trụ sở làm việc của Tỉnh uỷ tại xã Thiệu Viên, thời kỳ 1967-1973

Đăng ngày 29 - 09 - 2022
100%

Tháng 8 năm 1964, đế quốc Mỹ gây ra sự kiện Vịnh Bắc Bộ, lấy cớ dùng không quân đánh phá miền Bắc Việt Nam. Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, trong giai đoạn 1967 - 1973, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chuyển Trụ sở làm việc về làng Viên Nội, xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa

Tại đây, đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh, đặc biệt là 3 sự kiện: (1) Ngày 06/9/1969, tại Hội trường lớn đã diễn ra Lễ truy điệu trọng thể Chủ tịch Hồ Chí Minh; (2) Từ ngày 21/10 đến ngày 04/11/1969, đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII; (3) Từ ngày 04 đến 06/4/1971, Tỉnh ủy mở Hội nghị nghiên cứu Nghị quyết của Quân ủy Trung ương và bàn công tác quân sự địa phương. Tại Hội nghị này, Tỉnh ủy đã quyết định đổi tên Cơ quan Chỉ huy Quân sự tỉnh (Tỉnh đội) thành Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Trong suốt thời gian Tỉnh ủy đóng và làm việc tại xã Thiệu Viên, Nhân dân địa phương đã quan tâm đặc biệt cả về vật chất lẫn tinh thần. Đồng thời, ra sức đề cao cảnh giác, phòng gian bảo mật, trực chiến canh phòng nghiêm ngặt, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cơ quan lãnh đạo đầu não của tỉnh, góp phần vào thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Nhân dân Thanh Hóa nói riêng và cả nước nói chung.

Với những giá trị to lớn của di tích lịch sử cách mạng Trụ sở làm việc của cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa trong thời gian sơ tán chống chiến tranh phá hoại miền Bắc của Mỹ (1967 - 1973). Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư, tôn tạo khu di tích lịch sử cách mạng nhằm bảo tồn những giá trị văn hóa, lịch sử, cách mạng của di tích, cũng như nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, truyền thống lịch sử cách mạng của quê hương, đất nước và phục vụ du khách đến thăm quan, nghiên cứu, học tập. Sau 03 năm triển khai thực hiện, đến nay Di tích lịch sử cách mạng Trụ sở làm việc của Tỉnh ủy, giai đoạn 1967 - 1973 đã chuẩn bị hoàn thành và dự kiến khánh thành vào ngày 03/02/2023.

Ngày 26/9/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 105-KH/HU“Kế hoạch vận động, sưu tầm, hiến tặng những hiện vật, kỷ vật liên quan đến Di tích Lịch sử Cách mạng trụ sở làm việc của Tỉnh ủy Thanh Hóa tại xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa, thời kỳ 1967-1973" để sưu tầm, tiếp nhận những kỷ vật, hiện vật phục vụ công tác bảo tồn, trưng bày, triển lãm các hiện vật, kỷ vật liên quan đến Di tích Lịch sử Cách mạng Trụ sở làm việc của Tỉnh ủy, thời kỳ 1967 - 1973, nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Để triển khai, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện tốt Kế hoạch số 105-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy, ngày 28/9/2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ban hành Công văn số 78-CV/BTGHU về việc triển khai, tuyên truyền thực hiện Kế hoạch số 105-KH/HU ngày 26/9/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy; theo đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị:

              - Đảng ủy xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trong huyện cần triển khai tổ chức tuyên truyền, phát động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân tại địa phương, cơ quan, đơn vị sưu tầm, hiến tặng những hình ảnh, hiện vật, tư liệu, kỷ vật... liên quan đến Di tích Lịch sử Cách mạng trụ sở làm việc của Tỉnh ủy, thời kỳ 1967 - 1973, tại xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa.

              - Tổ chức tiếp nhận, quản lý và chuyển giao các hiện vật, kỷ vật cho xã Thiệu Viên để phục vụ công tác trưng bày, triển lãm tại Di tích lịch sử cách mạng Trụ sở làm việc của Tỉnh ủy giai đoạn 1967 - 1973.

              - Phòng Văn hóa - Thông tin tham mưu cho UBND huyện xây dựng Kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện; có biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động việc sưu tầm, hiến tặng các hiện vật, kỷ vật; phối hợp với xã Thiệu Viên tổ chức sưu tầm, sắp xếp, trưng bày các hiện vật, kỷ vật, hợp lý, khoa học để phục vụ du khách đến thăm quan, nghiên cứu, học tập.

              - Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện có kế hoạch, biện pháp tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả, làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của Di tích lịch sử Cách mạng Trụ sở làm việc của Tỉnh ủy, thời kỳ 1967 - 1973; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực sưu tầm, hiến tặng các hiện vật, kỷ vật cho di tích để phục vụ công tác trưng bày.

              Mọi hiện vật, kỷ vật, tài liệu sưu tầm, hiến tặng xin đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trực tiếp bàn giao cho Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; thời gian từ nay đến ngày 03/02/2023

              Đây là việc làm có ý nghĩa tri ân sâu sắc, khơi dậy lòng tự hào của quê hương cách mạng. Đề nghị các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân quan tâm, triển khai thực hiện tốt Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy đạt kết quả cao trong công tác sưu tầm, hiến tặng các hiện vật, kỷ vật cho Di tích Lịch sử Cách mạng Trụ sở làm việc của Tỉnh ủy tại xã Thiệu Viên, phục vụ công tác bảo tồn, trưng bày, triển lãm nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau./.

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Tổ chức các hoạt động và tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời " Đề cương văn hoá Việt Nam" (1943-2023)(28/02/2023 3:24 CH)

  Kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2023)(23/02/2023 7:52 CH)

  Nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau...(05/01/2023 10:53 SA)

  LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG KỶ NIỆM 33 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (06/12/1989 –...(02/12/2022 9:12 SA)

  Kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thiệu Hoá năm 2022.(18/11/2022 10:05 SA)

  Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
  200 người đã bình chọn
  206 người đang online