Huyện Thiệu Hoá xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm Mô hình “3 không”

Đăng ngày 09 - 06 - 2023
100%

UBND huyện Thiệu Hoá vừa xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm Mô hình “3 Không” trên địa bàn huyện. Theo đó, thời gian thực hiện triển khai thí điểm từ 1/6/2023 đến 30/7/2023. Địa phương được lựa chọn triển khai thí điểm là xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa.

Để triển khai kế hoạch đạt hiệu quả cao, UBND huyện Thiệu Hóa đề nghị các cơ quan, đơn vị, xã triển khai thí điểm tuyên truyền cho người dân biết và thực hiện các dịch vụ công toàn trình (đã lựa chọn) trên cổng dịch vụ công của tỉnh và chuẩn bị các điều kiện cần thiết khi tham gia thực hiện các nội dung của mô hình. Rà soát các trang thiết bị, các điều kiện kỹ thuật khác để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến toàn trình; rà soát đề nghị cấp chữ ký số chuyên dùng cho cán bộ Lãnh đạo, cán bộ Bộ phận một cửa cấp xã; phối hợp lập danh sách cấp chữ ký điện tử cho người dân theo đúng trình tự thủ tục quy định; bố trí, chỉ đạo đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật triển khai nòng cốt là lực lượng đoàn thanh niên, tổ công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ người dân tại nhà văn hóa thôn. Phối hợp tổ chức tập huấn cho đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật; hướng dẫn cho người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công của tỉnh; thực hiện thao tác ký số, thanh toán trực tuyến tại nhà văn hóa thôn.

Theo UBND huyện Thiệu Hoá, mục đích ban hành kế hoạch nhằm cụ thể hóa các chủ trương, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tại các Kế hoạch, Chương trình công tác về chuyển đổi số, triển khai thực hiện Đề án 06 của UBND tỉnh; cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác, chương trình phối hợp giữa UBND huyện với các đơn vị, Doanh nghiệp VT-CNTT nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong công tác chuyển đổi số năm 2023.

Qua đó, xác định rõ các nội dung công việc và phối hợp phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Phòng, ban, đơn vị trong việc phối hợp triển khai thực hiện thí điểm Mô hình “3 Không” nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại địa phương, đơn vị được lựa chọn./.

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện Thiệu Hoá khoá XIV, nhiệm kỳ 2021-2026(25/09/2023 10:45 SA)

  Đổi thay ở xã nông thôn mới Thiệu Vũ(22/09/2023 7:07 CH)

  Nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ huyện Thiệu Hóa(21/09/2023 5:29 CH)

  Phiên chợ giới thiệu nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023 tại xã Minh Tâm (21/09/2023 5:20 CH)

  Đồng chí Bùi Trung Hiếu giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã Minh Tâm (20/09/2023 12:14 CH)

  Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
  229 người đã bình chọn
  744 người đang online