Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
39/TB-HĐXGĐ 21/03/2023 Công khai danh sách các hộ dân đủ điều kiện được giao đất ở không thông qua đấu giá đất thuộc đối tượng đồng bào sinh sống trên sông tại xã Thiệu Vũ
997/QĐ-UBND 19/03/2023 Về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu đô thị phía Bắc thị trấn Thiệu Hoá (dọc đường từ Quốc lộ 45 đi thôn Đỉnh Tân, xã Thiệu Phú), huyện Thiệu Hóa
985/QĐ-UBND 17/03/2023 Về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu đô thị phía Bắc thị trấn Thiệu Hoá (dọc đường từ Quốc lộ 45 đi thôn Đỉnh Tân, xã Thiệu Phú), huyện Thiệu Hóa
741/UBND-VHTT 15/03/2023 thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa CNTT và chuyển đổi số
630/TB-UBND 08/03/2023 Về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa
805/QĐ-UBND 08/03/2023 phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV Ba Chè - Núi Một - Thành phố tại xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa
804/QĐ-UBND 08/03/2023 thu hồi đất phục vụ dự án: Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV Ba Chè - Núi Một - Thành phố tại xã Thiệu Trung --- Lê Duy Hiệu
803/QĐ-UBND 08/03/2023 thu hồi đất phục vụ dự án: Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV Ba Chè - Núi Một - Thành phố tại xã Thiệu Trung --- Lê Thị Lệ
802/QĐ-UBND 08/03/2023 thu hồi đất phục vụ dự án: Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV Ba Chè - Núi Một - Thành phố tại xã Thiệu Trung ----- Đặng Văn Năm
801/QĐ-UBND 08/03/2023 thu hồi đất phục vụ dự án: Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV Ba Chè - Núi Một - Thành phố tại xã Thiệu Trung --- Nguyễn Xuân Dân
800/QĐ-UBND 08/03/2023 thu hồi đất phục vụ dự án: Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV Ba Chè - Núi Một - Thành phố tại xã Thiệu Trung --- Phạm Thị Hân
799/QĐ-UBND 08/03/2023 thu hồi đất phục vụ dự án: Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV Ba Chè - Núi Một - Thành phố tại xã Thiệu Trung --- Vũ Đình Nghinh
798/QĐ-UBND 08/03/2023 thu hồi đất phục vụ dự án: Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV Ba Chè - Núi Một - Thành phố tại xã Thiệu Trung --- Lê Doãn Phượng
797/QĐ-UBND 08/03/2023 thu hồi đất phục vụ dự án: Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV Ba Chè - Núi Một - Thành phố tại xã Thiệu Trung --- Lê Duy Bàn
796/QĐ-UBND 08/03/2023 thu hồi đất phục vụ dự án: Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV Ba Chè - Núi Một - Thành phố tại xã Thiệu Trung --- Phạm Minh Hải
1 2 3 4 5 6    
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
200 người đã bình chọn
147 người đang online