Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
380/QĐ-UBND 25/01/2024 Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu đô thị phía Tây Bắc thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, giai đoạn 2
9/QĐ-UBND 02/01/2024 Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp có số phát hành D 0949037 do UBND huyện Đông Sơn cấp ngày 16/10/1994 cho bà Lê Thị Thơm tại xã Thiệu Toán.
10/QĐ-UBND 02/01/2024 Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp có số phát hành D 0981415 do UBND huyện Đông Sơn cấp ngày 16/10/1994 cho bà Lê Thị Thêu tại xã Thiệu Toán.
11/QĐ-UBND 02/01/2024 Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp có số phát hành D 0949427 do UBND huyện Đông Sơn cấp ngày 16/10/1994 cho ông Lê Khắc Tiểu tại xã Thiệu Toán.
12/QĐ-UBND 02/01/2024 Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp có số phát hành D 0949407 do UBND huyện Đông Sơn cấp ngày 16/10/1994 cho ông Hoàng Đình Thám tại xã Thiệu Toán.
5813/QĐ-UBND 27/12/2023 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của huyện Thiệu Hóa
5239/TB-UBND 26/12/2023 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, điểm dân cư Đồng Ải
5241/TB-UBND 26/12/2023 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, cửa nghè Thiệu Quang
5686/QĐ-UBND 24/12/2023 Về việc giao dự toán thu NSNN trên địa bàn; thu, chi NSĐP năm 2024 và phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2024
4902/QĐ-UBND 21/12/2023 Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của Ngành thanh tra tỉnh Thanh Hoá
5155/TB-TCKH 20/12/2023 Tham gia tiếp công dân cùng đồng chí Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện năm 2024
5129/TB-UBND 19/12/2023 Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa năm 2024
144/TB- HĐND 18/12/2023 Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện Thiệu Hóa năm 2024
5093/TB-ĐGTS 18/12/2023 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất Tại MBQH số 2734/QĐ-UBND ngày 09/10/2014 thuộc Cửa Nghè, thôn 4, xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá
5094/TB-ĐGTS 18/12/2023 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất Tại MBQH số 1412/QĐUBND ngày 23/5/2022 thuộc Đồng Ải, thôn Quy Xá xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá
1 2 3 4 5 6    
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
278 người đã bình chọn
°
2608 người đang online